[Voor de beheerders van een Activiteit en deelnemers aan een Activiteit]  Naar aanleiding van de aanbevelingen van de RSZ en om te garanderen dat alle Activiteiten binnen ons ecosysteem wettelijk in orde zijn, moeten…

Uitleggen wat de btw is en hoe het werkt, is geen sinecure, maar we kunnen er niet omheen. Want bij artistieke prestaties doet zich nu eenmaal vaak een…

Beste leden en vennoten,  “Werk, samen, autonomie, solidariteit, sociale economie, ondernemerschap, sociale bescherming, gedeelde onderneming: Voor 2021 wensen we jullie graag een glimlach op ‘t gezicht en 365 dagen…

De effecten van de gezondheidscrisis en de opgelegde beperkingen hebben nog steeds een invloed op veel activiteiten. Smart is wel blij dat een deel van de verzoeken in…

Vandaag is Smart aanwezig in zeven landen: België (waar het project in 1998 het licht zag) en Frankrijk (sinds 2007), maar ook Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Weinig ondernemingen in de sociale economie slagen erin…

[Update 25/11/20] Na de aankondigingen van de Belgische regering die tot een gedeeltelijke lockdown hebben geleid, zetten we de geldende regels nog eens op een rijtje. Telewerk is…

[België – Enkel voor de beheerders van een Activiteit]    Het einde van het jaar nadert, en dus ook de deadline om de onkostennota’s van 2020 in te…

30 oktober 2020  Mijnheer de Eerste Minister, mijnheer De Croo, Mijnheer de minister van Sociale Zaken, mijnheer Vandenbroucke, Mijnheer de minister van Werk en Economie, mijnheer Dermagne,  De beperking van talrijke activiteiten (of zelfs de onmogelijkheid om bepaalde activiteiten…