Een jaar later…

Nieuws

Beste leden en vennoten,

We hopen dat jullie het goed stellen en de moed erin houden.

De hele wereld heeft nu al iets meer dan een jaar te kampen met een gezondheidscrisis, en de gevolgen voor ons leven en de economie zijn groot.

We kregen te maken met vervreemding en moesten onze manier van organiseren, werken en leven herbekijken om het hoofd boven water te houden. Het was niet eenvoudig om elke dag zo te leven en het blijft vaak moeilijk, met zware economische, psychologische en sociale gevolgen voor velen onder ons. De coöperatie is er om jullie te begeleiden en te helpen via haar solidariteitsfonds, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

We moeten ook vaststellen dat de beslissingen van onze overheid niet altijd coherent zijn, en hebben dat onlangs dan ook aan de kaak gesteld.

De coronacrisis heeft ook de situatie van Smart beïnvloed. In de loop van het jaar 2020 is de omzet gekoppeld aan jullie activiteiten gedaald met 20 % in België en met 35 % in Frankrijk. Om de schade zoveel mogelijk te beperken en de kosten te drukken, werden er verschillende maatregelen genomen. Zo hebben we voor de werknemers van het vaste personeel voor een bepaalde periode tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Gelukkig ziet het er sinds begin 2021 naar uit dat de situatie stilaan verbetert.

De liquide middelen blijven goed, waardoor we onze verplichtingen kunnen nakomen. Ook dat is te danken aan de solidariteit tussen de structuren van onze twee landen. Bovendien worden er projecten uitgewerkt voor het hervatten van jullie activiteiten. Dat staat centraal in onze strategie voor de komende maanden en jaren.

Dus wat kunnen we dan nog doen of bedenken terwijl we wachten tot alles weer beter wordt?

In het voorbije jaar hebben jullie niet alleen blijk gegeven van een immens aanpassingsvermogen. Jullie hebben ook bewezen hoe weerbaar en vindingrijk jullie wel zijn. Velen hebben hun projecten en samenwerkingsmethoden over een andere boeg gegooid door bijvoorbeeld in te zetten op digitalisering, en zo zelfs nieuwe vooruitzichten en toekomstplannen ontwikkeld. En ook al hebben we nooit getwijfeld aan jullie capaciteiten, toch doen we ons hoedje af. Respect!

Meer dan ooit moet de kracht van het collectief haar rol blijven spelen. Een van de lessen die we hieruit kunnen trekken, is dat we nu meer dan ooit samen moeten ondernemen en dat we rekening moeten houden met nieuwe vormen van ondernemen. Ze bieden immers tal van voordelen op het vlak van weerbaarheid en solidariteit. Hier en daar gaan er deuren open en krijgen jullie kansen als initiatiefnemers van projecten. Er is wel nog veel werk aan de winkel om deze vormen van werk naar behoren te laten erkennen en opnemen in de wettelijke voorschriften, om sociale onrechtvaardigheid tegen te gaan.

We blijven ons met het hele team inzetten en bedanken jullie voor het vertrouwen.

Noteer alvast de data van onze jaarlijkse algemene vergadering in de agenda (21 juni voor Frankrijk en 22 juni voor België). Jullie krijgen dan alle financiële informatie, info over onze activiteiten, en info over de projecten die verband houden met de strategie van de coöperatie. De Raden van bestuur zullen hun beheerverslag voorstellen en in België staan we zelfs voor een nieuwe verkiezing, aangezien het mandaat van de Raad van bestuur afloopt. Meer informatie volgt en de kandidaten worden binnenkort voorgesteld.

Tot heel gauw!

Maxime Dechesne en Anne-Laure Desgris

Afgevaardigd bestuur van Smart

1 reactie op “Een jaar later…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *