Verhoging van het minimuminkomen

Nieuws

Verhoging van het minimuminkomen

Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) werd op 1 mei opnieuw met 2 % geïndexeerd:

  • Voltijds minimummaandloon: € 1.842,28 bruto
  • € 85,02 bruto per dag

In de voorbije maanden zijn er een aantal indexeringen geweest die ons vaak verrasten. Zo werd de nieuwste indexering officieel aangekondigd op 28 april, slechts twee werkdagen voor ze van kracht werd. Een traditionele onderneming sluit haar loonadministratie af op het einde van de maand en kan die veranderingen dus makkelijk integreren. Voor Smart is het complexer, omdat de (online) tools vanaf de eerste dag van de indexering aangepast moeten zijn.

Bovendien bestaat het risico dat prestaties die vóór de indexering werden aangegeven, worden geblokkeerd op het ogenblik van hun validatie, of dat contracten die gevalideerd werden voor toekomstige data met minima die lager zijn dan de (nieuwe) wettelijke barema’s, gewijzigd moeten worden.

Om die situatie te verhelpen, zal Smart uitzonderlijk een indexering toepassen van 4 % in plaats van 2 %. Onze minima zullen dus 2 % hoger liggen dan het GGMMI, waardoor we de volgende indexering een stap voor kunnen zijn en zo blokkeringen of mogelijke aanpassingen van contracten (en dus vaak van facturen) achteraf kunnen voorkomen.

Ter info vind je in deze tabel de minimumbedragen die al naargelang het type contract aan de klanten gefactureerd moeten worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *