Bespreking thema’s Smart in Progress in de komende dagen …

Getuigenissen

De uitwisselingen en beschouwingen die enkele maanden geleden zijn begonnen in de werkgroepen binnen elk bureau, lopen ten einde.

Vóór de aanbevelingen ter informatie aan de raden van bestuur worden bezorgd en met het oog op de voorbereiding van de algemene vergadering, is het tijd om de verschillende aanbevelingen van elk van de werkgroepen voor te stellen. We willen jullie met deze presentatie de kans geven om dieper in te gaan op de aanbevelingen en een bredere participatie in de hand werken door rekening te houden met jullie mening. Het is zeker niet de bedoeling om de debatten van de werkgroepen opnieuw te voeren, maar om de aanbevelingen samen met jullie (en buiten de gevormde groepen om) te overlopen, indien nodig aan te passen en te consolideren.

Begin volgende week worden alle aanbevelingen in het Frans op onze blog Kronik gepubliceerd (twee thema’s per dag gedurende drie dagen (20, 21 en 22 april)).

Wie wil, kan deelnemen aan een reeks videoconferenties die we organiseren om de aanbevelingen live voor te stellen en er samen over te praten. We voorzien één videoconferentie per dag gedurende zes dagen om alle thema’s van Frankrijk en België aan bod te laten komen. Schrijf je nu in (onderstaande videoconferenties gaan enkel door in het Frans):

· 23 april (14 – 16 uur): België – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “Gedeelde ruimten, third places: werkruimten”
· 24 april (14 – 16 uur): Frankrijk – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “Een gedeelde en participatieve onderneming: is dat wel realistisch?”
· 27 april (14 – 16 uur): Frankrijk – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “Bestaan als coöperatie. Met wie? Voor wie?”
· 28 april (14 – 16 uur): België – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “Gendergelijkheid”
· 29 april (14 -16 uur): België/ Frankrijk – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “Mijn activiteit lanceren, ontwikkelen en consolideren: Hoe? Met welke middelen?”
· 30 april (14 – 16 uur): Frankrijk – Presentatie van de aanbevelingen van de werkgroep “A sharing economy: een haalbaar economisch model?”

Hier vind je meer details over de thema’s van het jaar in Frankrijk en België

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *