Coronavirus: Smart roept de beleidsmakers op om alle werkers en ondernemers in aanmerking te nemen!

Opinie Smart en ik

In het licht van de huidige crisis staat Smart meer dan ooit aan de zijde van elk van haar leden en vennoten.  

Daarom roept ze de bevoegde politici vandaag op om aanvullende maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat de duizenden (freelance) werkers en ondernemers ook in aanmerking genomen worden. Zij kunnen immers geen beroep doen op de traditionele steun voor ondernemingen en zelfstandigen. Niemand mag in de steek gelaten worden, zeker niet in deze crisisperiode 

De coronacrisis heeft een zware impact op tal van beroepen, meer bepaald op professionals uit de evenementensector en de podiumkunsten, maar ook op het vlak van onderwijs, opleiding en training enz. Veel klanten annuleren hun bestelling, activiteiten en evenementen worden afgelast, zonder zekerheid dat ze in de nabije toekomst wel zullen plaatsvinden. Bovendien kan niemand vandaag voorspellen wanneer de bestellingen weer zullen toestromen. 

De bevoegde autoriteiten hebben maatregelen genomen om de economische impact van de crisis op ondernemingen en hun werknemers en op de zelfstandigen te verlichten, en dat vinden we fantastisch. Maar wat met de mensen die projectmatig of vaak met een contract van bepaalde duur werken, artiesten en kunstenaars, consultants en andere opleiders, (multi-)ondernemers, platformwerkers … kortom, wat met de zogenoemde atypische werkers en ondernemers die nu al verschillende jaren wereldwijd in aantal blijven stijgen?  

Smart roept de bevoegde politici op om bijkomende maatregelen in het leven te roepen die echt broodnodig zijn! Het is ondenkbaar dat eventuele steun- en vergoedingsmaatregelen van de overheid deze vrouwen en mannen, die helaas maar al te vaak in onzekerheid leven, zouden vergeten 

Smart zag meer dan 20 jaar geleden het levenslicht in BelgiëBinnen het innovatieve model van de gedeelde onderneming werd een hele reeks diensten opgezet om mensen te ondersteunen bij de uitwerking van hun professioneel project. Alleen al deze maand, in maart 2020, doen meer dan 8.000 loontrekkende werkers een beroep op de coöperatie, goed voor meer dan 60.000 aangegeven of aan te geven werkdagen tot het einde van de maand! Bijna 3.000 van die loontrekkenden zijn ook ondernemers: ze zijn loontrekkend, zeker, maar ook ondernemers met alle verantwoordelijkheden die het ondernemerschap met zich meebrengt. 

In onze boodschap aan de overheid willen we dat innovatieve karakter van ons model blijven herhalen. De huidige crisis herinnert ons eraan dat de nieuwe manieren van ondernemen (activiteitencoöperatie, werkgeversgroepering, gedeelde onderneming ) vandaag niet door de steunmaatregelen van de overheid in aanmerking worden genomen, terwijl ze wel steeds meer worden aangemoedigd. Wat de gedeelde onderneming Smart betreft, moeten we niet alleen rekening houden met de onderneming Smart als dusdanig, maar ook met de duizenden (freelance) werkers en ondernemers die helaas getroffen zijn en zullen worden. 

Smart staat als onderneming ter beschikking van talloze personen die goederen en diensten willen leveren, met B2B- en B2C-contacten die ze geduldig opbouwen met het oog op een duurzame relatie, net als elke andere zelfstandige of bedrijfsleider  Alleen doen zij dat binnen een innovatief model dat uniek is in Europa. 

Voor eens en voor altijd moeten alle (freelance) werkers en ondernemers – die de evolutie van de beroepswereld belichamen – absoluut in aanmerking genomen worden en een beroep kunnen doen op maatregelen die aan hun werkelijkheid en arbeidsomgeving zijn aangepast.   

We vragen dan ook met aandrang dat de verschillende regeringen onmiddellijk rekening houden met de vernietigende impact van de situatie, zodat al deze vrouwen en mannen toegang krijgen tot de nodige sociale rechten of hun sociale rechten behouden. Smart stelt een aantal eenvoudige, concrete maatregelen voor die aan de bevoegde autoriteiten werden overgemaakt en op de website werden gepubliceerd.   

Omdat we samen sterker staanscharen we ons achter alle federaties, verenigingen en andere organisaties die zich eveneens zorgen maken over de economische situatie van de bovenvermelde werkers en ondernemers, en in het bijzonder de vrouwen en mannen uit de culturele sector die erg zwaar getroffen zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *