De geëngageerde academici

Opinie

De huidige crisis stelt de Belgische academische wereld op de proef zoals nooit tevoren. Zes academische onderzoekers wilden de krachten bundelen van academici die zich in het maatschappelijk debat engageren, en richtten “De geëngageerde academici” op. Het doel: een netwerk uitbouwen, meer gewicht geven aan hun engagement, anderen overtuigen om zich bij het netwerk aan te sluiten, en “in herinnering brengen hoezeer de universiteit in dienst staat van de maatschappij”.

De geëngageerde academici leveren onmiddellijk een indrukwekkend, drietalig document af: 216 pagina’s over de “maatschappelijke exit-strategie”, met bijdragen van academici uit verschillende vakgebieden.

Veel leesplezier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *