Europese conferentie over de sociale economie: Spanje plaatst sociale economie hoog op de agenda

De wereld onder de loep

In het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (juli tot december 2023) werd op 13 en 14 november 2023 de conferentie van de sociale economie “people, planet, action” georganiseerd. San Sebastián, en bij uitbreiding de hele Baskische regio met de coöperatieve groep Mondragon als vlaggenschip, vormde door haar jarenlange coöperatieve traditie het ideale decor voor deze conferentie. Smart werd er vertegenwoordigd door een van haar afgevaardigd bestuurders Anne Laure Desgris en advocacy officer Thomas Blondeel.

Het hoofddoel was om actoren uit de sociale economie en beleidsmakers bijeen te brengen, met ruimte voor debat, workshops, panelgesprekken en veel informele ontmoetingen. Tijdens dit Spaanse voorzitterschap is er bijzondere aandacht voor de sociale economie. De aanwezigheid van Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale rechten Nicolas Schmit en heel wat Spaanse, Baskische en internationale excellenties was hiervan onder meer het bewijs. Ook onze Waalse minister van Werk Christie Morreale tekende present en pleitte onder andere voor meer vrouwen in managementfuncties van ondernemingen. Tot slot van het evenement werd de verklaring van San Sebastián ondertekend.
Na Spanje wordt België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De uitgebreide Belgische delegatie doet dus vermoeden dat er ook bij de volgende conferentie in februari 2024 in Luik veel aandacht zal zijn voor sociaal ondernemerschap.

Bij Smart zijn we ervan overtuigd dat die aandacht hard nodig is. Door de mens in onze manier van ondernemen centraal te stellen, kunnen we immers werk maken van een duurzame, rechtvaardige transitie. Smart toont in haar dagelijkse werking dat een andere manier van ondernemen mogelijk is. Onze organisatie wordt op een democratische manier bestuurd en besteedt veel aandacht aan de inbreng en participatie van haar vennoten. We nemen de drempels weg voor onze vennoten om economische activiteiten op te zetten, waardoor we werkgelegenheid creëren en meewerken aan een duurzame economie op mensenmaat.

Het is dan ook cruciaal dat we ons collectief werk verder zichtbaar maken. Daarom blijven we ons model onder de aandacht brengen van politici en beleidsmakers zodat ze in de toekomst rekening houden met het concept van de gedeelde onderneming. We inspireren anderen om op een soortgelijke manier aan de slag te gaan en worden zelf sterk geïnspireerd door de werking van andere organisaties. De hernieuwde en versterkte contacten met de (inter)nationale koepels en federaties, denktanks en andere organisaties die het sociaal ondernemerschap actief promoten, helpen ons om Smart en haar vennoten de bekendheid te geven die ze verdienen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *