De European Freelancers Week, door en voor freelancers

Getuigenissen

Smart is al een aantal jaren ondersteunend partner van de European Freelancers Week (EFW).   

De EFW werd voor het eerst in 2016 georganiseerd door een groep van Europese freelancerorganisaties. De term freelancer staat voor een enorme diversiteit in werkvormen. Freelancers zijn niet alleen personen die hun werk zelfstandig en dus buiten enig loondienstsysteem uitoefenen, maar ook in het kader van een werkerscoöperatie, of die via korte en zelfs erg korte arbeidsovereenkomsten voor verschillende werkgevers aan de slag gaan. Een voor een oefenen ze hun beroepsactiviteit dus op een autonome of onderbroken manier uit.   

Vandaag is de EFW (#EFWeek) het grootste jaarlijkse evenement dat die verschillende arbeidsomstandigheden in de kijker zet.  

Het oorspronkelijke idee was om een unieke week te creëren met tal van evenementen in verschillende Europese steden om deze professionals binnen hetzelfde thema en onder een gemeenschappelijke noemer samen te brengen.   

Eender wie mag een evenement voorstellen, zolang freelancers er de kans krijgen om inspiratie te vinden, contacten te leggen met anderen, bij te leren en samen te creëren. Een evenement voorstellen, kan via de website.  

Voor die werkers, ondernemers, kunstenaars en artiesten … biedt de EFW een goede gelegenheid om samen te komen en netwerken te vormen, bij te leren en vooral meer zichtbaarheid te geven aan de professionele realiteit van dat deel van de actieve bevolking. Dankzij de evenementen die tijdens die week georganiseerd worden, kunnen ze deel uitmaken van een beweging die dag na dag breder wordt en groeit. Steeds meer mensen beoefenen immers zo een atypische vorm van werk.   

Wil je meer weten of heb je zin om een evenement voor te stellen? Surf dan naar: 

In het kader van de European Freelancers Week verzamelen we getuigenissen van freelancers over de impact van de coronamaatregelen op hun activiteit en welke maatregelen er nodig zijn om hun activiteit te kunnen hervatten.   

Ben je freelancer of werk je zelfstandig? 

  • Wat doe je? Waarom heb je voor Smart gekozen? Wat heeft dat voor jou opgeleverd? 
  • Hoe heeft corona jouw werk beïnvloed? Wat heb jij ondernomen om te kunnen blijven werken? 
  • Wat zou je aan Alexander De Croo vragen voor Kerstmis? 

Je getuigenis kan gebruikt worden in het kader van de European Freelancers Week (die plaatsvindt van 16 tot 25 oktober ) en voor ons lobbywerk (bij de politici). Bovendien kan ze gepubliceerd worden op de websites van Smart, de European Freelancers Week, en onze sociale netwerken.  

 

Wil jij je stem laten horen? 

Spreek dan een boodschap in van maximaal 2 min 30 sec. Verstuur ze naar com@smart.coop, met vermelding van je voornaam en naam, een telefoonnummer en een e-mailadres, voor het geval we meer informatie zouden nodig hebben. Als je wil, mag je aan de e-mail ook gerust een foto toevoegen. 

 

One reply on “De European Freelancers Week, door en voor freelancers”

Werken rond innovatie bij de overheid met co-creatie en overheidsinnovatgielab. Deels digitaal overgestapt.
Problematiek: de ‘ambtenaar’ komt niet meer naar Brussel, en blijft al 6 maanden thuiswerken; problematiek om fysiek lab open te houden;
Vraag naar minister: in de regeringsverklaring zegt u werk te maken van verandering structuren, maar rept u niets over innovatie bij de overheid. Is COVID19 geen uitgelezen moment om de overheidsadministratie beter te doen aansluiten met de maatschappelijke noden, en hiervoor gebruik te maken van een vernieuwde innnovatiecultuur binnen de overheden zelf? Een ondersteuning van een tijdelijk overheidsinnovatielab zoals tokvil.be kan hieraan bijdragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *