Getuigenissen gezocht: hoe artificiële intelligentie je activiteit beïnvloedt

Getuigenissen

Het ethisch comité van Smart denkt na over artificiële intelligentie, welke gevolgen ze heeft voor het werk van de leden van Smart, en hoe Smart daarop kan inspelen en jou de juiste tools kan aanreiken. Om inspiratie op te doen, hebben ze jouw getuigenis nodig over de groeiende invloed van artificiële intelligentie (AI) in je beroepsdomein.

Gebruik je momenteel AI voor je werk? Zo ja, op welke manier? Vormt AI een bedreiging voor je werk? Ben je bang dat het daardoor zal verdwijnen? Wat zou je nodig hebben om je aan die nieuwe professionele realiteit aan te passen? Hoe beïnvloedt AI je creativiteit als kunstenaar of je auteursrechten?

Stuur een mail, een spraakbericht of een videoboodschap naar comite.ethique@smart.coop. Je getuigenis blijft vertrouwelijk en is enkel bestemd als inspiratie voor het ethisch comité.

Meer info over het ethisch comité

One reply on “Getuigenissen gezocht: hoe artificiële intelligentie je activiteit beïnvloedt”

Als kunstenaar werd ik voortdurend geconfronteerd
met de boutade ‘iedereen is vervangbaar’.
Toch is mijn originaliteit nog steeds beter, ánders dan het plagiaat.

Ik merk dat AI -zeer narcistisch- zich met mijn input en originaliteit wil voeden; Dat mislukt; Mijn smartphone -autocorrectie heeft voor zichzelf schrijffouten gecreëerd, die het zelf blijft suggereren en dupliceren, terwijl mijn originele, vaak vriendelijke, woorden worden weggecensureerd. AI gelooft zelf wat het wil geloven.

Wij kunstenaars kunnen sporen, markeringen creëeren waar AI niks mee aan kan.

Kunstenaars kunnen en zullen uiteindelijk een INVERTIE opbouwen.

ALIËNATIE

Mensen die van zichzelf zijn vervreemd, zoals programmeurs, hebben vooralsnog geen begrip en nood aan die INVERTIE. Alles wat online verschijnt zal verliezen aan waarde. Wat offline blijft, buiten de bubbels, zal lokaal gewaardeerd worden.

meubels, ambacht zullen kostbare waardevolle goederen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *