Het documentatiecentrum laat u lezen…:

De wereld onder de loep

In deze rubriek vindt u de aanwinsten van het Smart- documentatiecentrum, dat in onze kantoren in Brussel is gevestigd.

In juni, tijdens de algemene vergadering van Smart België, is de nieuwe raad van bestuur van SmartCoop, de coöperatie, verkozen. 

Deze keer aandacht voor de coöperatie: ontstaansgeschiedenis, plaats in de maatschappij, coöperatief ondernemerschap, wetgeving. Een keuze uit onze collectie: vier titels in het Frans; twee in het Nederlands.

ontstaansgeschiedenis :

L’utopie au jour le jour : Une histoire des expériences coopératives (XIXe-XXIe siècle)

Sous la direction d’Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige et Xavier Vigna   (2020)

 “Wat gebeurt er als je de coöperatieve kelder, de winkel of de werkplaats binnengaat? Hoe is het dagelijkse werk van de coöperanten georganiseerd? Wanneer kunnen we zeggen of een coöperatie een succes is? En hoe nemen haar leden deel aan de ontwikkelingen in de maatschappij van hun tijd? Deze vragen worden behandeld in dit boek, aan de hand van bijdragen van kenners van coöperaties van de 19e eeuw tot heden.” 

plaats in de maatschappij :

Projet coopératif et christianisme social          Enzo Pezzini          (2018)  

In dit boek ontmoeten twee verschillende maar intuïtief dicht bij elkaar liggende realiteiten elkaar: het coöperatieve project en de sociale leer van de Kerk. De auteur spreekt over een ” geest” die deze twee werkelijkheden gemeen hebben, een geest die in het ene geval een profane en in het andere geval een godsdienstige vorm aanneemt. (…). Maar in harmonie spelen ze dezelfde muziek, een die dezelfde utopie uitdraagt: van een samenleving die niet door rivaliteit maar door samenwerking wordt gekenmerkt. 

 coöperatief ondernemerschap :

Faire société : le choix des coopératives

Faire société : le choix des coopératives.                                                       La manufacture coopérative (collectief)         (2014)          

“… De weg naar coöpereren vraagt om een cultuur waarin men collectief nadenkt over de relatie tot de macht in het bedrijf, de relatie tot het werk en de relatie tot anderen. Dit boekje is bedoeld voor al diegenen die op een radicaal andere manier willen werken, die ervan dromen zich te verenigingen rond een gemeenschappelijk project dat zin heeft. Kortom, samen-werken om samen-leven mogelijk te maken…”  De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken.       Dirk Ameel   (2015)

“…Ondernemen is en blijft een risico. Bij coöperatief ondernemen is dat niet anders. Toch biedt deze ondernemingsvorm een hele rist duurzame voordelen voor de ondernemers, ongeacht of ze ondernemen in hoofd- of bijberoep, als starter of als overnemer. Want kan dat, werknemers die hun eigen baas zijn? In werkerscoöperaties zijn de medewerkers de coöperanten. Ze brengen zowel hun arbeid als het nodige kapitaal in. Zo zijn zij die werken tegelijk eigenaars en bazen in hun coöperatieve bedrijf. Het boek ‘De werkerscoöperatie’ belicht dit alternatiefen is voor hen een unieke en onmisbare gids.”

cover Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? Coöperaties: hoe heroveren we de economie?       Dirk Barrez   (2014)

“…Coöperatieve bedrijven leven opvallend langer dan klassieke bedrijven, zorgen voor zekerder werk, verdelen beter de welvaart en stimuleren meer de lokale economie. Nu al tellen coöperaties 1 miljard leden en bouwen ze aan een democratische en sociaalecologische economie. Een samenleving die zich coöperaties ontzegt, lijkt wel goed gek. De gelukkigste conclusie? Ze kunnen ons zelfs voorbij het desastreuze financieel kapitalisme voeren.”

wetgeving :

Réforme du code des sociétés : quels impacts pour les coopératives.    

Caroline Ker/collectief   (2020)

In 2019 is een nieuwe vennootschapswet aangenomen met belangrijke wijzigingen voor coöperaties. Wat zijn die veranderingen? Hoe moeten hun werking of hun statuten worden aangepast? Dit boek ontleedt deze nieuwe wetgeving om coöperaties en projectleiders te helpen het wettelijk kader te begrijpen.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *