Prométhéa, de vereniging die de werelden van het bedrijfsleven en de cultuur samenbrengt

Het leven van de gemeenschap

Hoewel Smart oorspronkelijk werd opgericht om mensen te helpen die in de culturele sector werken, heeft ze haar diensten in de loop der jaren naar veel andere beroepen uitgebreid. Toch blijft ze trouw aan haar roots en draagt ze nog steeds haar steentje bij aan de ontwikkeling van de sector. Het partnerschap met Prométhéa is daar een mooi voorbeeld van. Wie is deze vereniging en wat is haar missie? Welke voordelen biedt ze voor de vennoten van Smart? We praten erover met algemeen directrice Nadia Abbès.

Nadia, wie is Prométhéa en wat is haar missie?

Prométhéa is een vereniging die het cultureel en artistiek patrimonium wil bevorderen en opwaarderen door bedrijven aan te moedigen meer in te zetten op maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.

Een rol die zich dus situeert tussen cultuur en business …

Inderdaad! Het is onze kerntaak en missie om de cultuur- en bedrijfswereld en de bedrijfscultuur met elkaar te verbinden.

Welke uitwisselingen bestaan er tussen die twee werelden?

Economische en culturele ontwikkeling vullen elkaar aan en evolueren samen. Dat geldt ook voor de vormen van engagement door ondernemingen die met tal van uitdagingen te maken krijgen: maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame ontwikkeling, welzijn op het werk, motivatie van teams met het oog op bepaalde waarden, zoektocht naar partnerschappen die aansluiten bij het DNA van de onderneming. Daarom gaan ze ook steeds meer partnerschappen aan met culturele initiatieven of zetten ze zich in voor het behoud en de opwaardering van erfgoed.

Hoe brengen jullie die twee werelden samen? Wat is jullie succesformule?

We zetten in op het mecenaat of misschien moet ik zeggen: “we ontwikkelen innovatieve partnerschappen”. Die kunnen vandaag de vorm aannemen van financiële steun, een collectieve en participatieve handeling of actie. Ze kunnen ook een beroep doen op andere middelen van de onderneming om de uitdagingen aan te gaan waarover ik het had: haar competenties en die van haar medewerkers, producten of technologie.

Om die mooie samenwerkingsverbanden mogelijk te maken, speelt Prométhéa een rol als bruggenbouwer, met het mecenaat als waardevolle verbinding, een tool die des te meer zin heeft om personeel te houden en de waarden van de onderneming te belichamen.

Hoe nemen jullie acties concreet vorm?

We bieden tools en activiteiten op maat voor actoren die zich maatschappelijk willen engageren.

We geven bijvoorbeeld opleidingen aan culturele actoren over de goede praktijken van het mecenaat en begeleiden hen om verschillende financieringsbronnen te vinden. In het kader van de mecenaatschool heeft ons team opleidingscycli ontwikkeld om actoren te helpen hun behoeften te identificeren, de vordering van hun dossier te kunnen evalueren en mogelijke financieringspistes te identificeren.

We geven ook advies en ondersteuning aan bedrijven over de manier waarop ze zich kunnen engageren in MVO-initiatieven in de cultuur- en kunstwereld. Denk maar aan partnerschappen rond tentoonstellingen, steun voor culturele evenementen of een investering in de renovatie van ons erfgoed.

Maar jullie doen dat niet alleen. Jullie kunnen daarvoor rekenen op een aantal partners.

Natuurlijk! Om onze missie te volbrengen, kunnen we niet alleen rekenen op een stevig netwerk van culturele actoren maar ook op de 130 ondernemingen die lid zijn van onze vereniging.

En Smart is er daar één van.

Dat klopt. Jullie maken deel uit van ons netwerk sinds 2016, een lange tijd waarin we samen al veel bereikt hebben. Maar we hebben nog veel werk voor de boeg.

Veel succes voor dit mooie avontuur, Nadia, en bedankt!

Jullie bedankt, en ook dank aan alle Smart-vennoten! Ik hoop echt dat ze weten dat hun keuze om in een coöperatie te werken een grote impact heeft. Prométhéa en alle projecten die er het licht zagen, zijn daar het levende bewijs van.

De voordelen voor Smart-leden

Smart steunt Prométhéa met een gift van 100.000 euro per jaar. In ruil krijgen de leden gratis toegang tot de mecenaatschool. Als lid van de Raad van bestuur van de vzw bepalen we ook mee de strategische richtlijnen van Prométhéa.

Maar terug naar de mecenaatschool. De leden van de coöperatie kunnen gratis deelnemen aan de betalende opleidingen. Vraag je code aan via het adres info@promethea.be:

  • De opleidingscycli, 3 dagen adviesateliers en workshops, kracht bijgezet door getuigenissen van ondernemers en deskundigen op het gebied van economie en cultuur. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor Smart-leden, praat erover met je adviesverlener.
  • De masterclasses, onlineseminars geleid door deskundigen uit de privésector.
  • De speed coachings, sessies van 30 minuten om vragen te stellen, problemen te analyseren, een pitch te oefenen, en te profiteren van de inzichten van deskundigen op het gebied van projectbeheer, budgetanalyse of management en ook juridisch advies.

Meer info over de volgende sessies van de mecenaatschool vind je hier.

www.promethea.be

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *