Activiteiten hernemen: maatregelen en regelgeving

Smart en ik

Zoals de Belgische regering heeft aangekondigd, is de exitstrategie ingezet. De quarantainemaatregelen worden stapsgewijs versoepeld om de economie weer op gang te trekken. Ook jij kan dus je activiteiten binnen de coöperatie hervatten.

Helemaal zoals voorheen wordt het niet: de nieuwe situatie vraagt om een aangepaste, coronaveilige werkorganisatie, met respect voor de hygiëne- en afstandsregels. Daarom heeft de regering een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. De gids biedt richtlijnen aan sectoren en bedrijven die hun activiteiten hernemen. We nodigen je uit om er kennis van te nemen, zodat je met een gerust hart en op een veilige manier opnieuw aan de slag kan.

Als werkgever zullen we erop toezien dat die richtlijnen correct worden nageleefd. Daarom willen we jullie vragen om: 

  • thuis te werken indien mogelijk
  • de gezondheidsmaatregelen en afstandsregels te respecteren
  • wanneer je werkt met derden, omdat het nu eenmaal niet anders kan:
    • ervoor te zorgen dat de afstandsregels (namelijk het behoud, op elk moment, van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en regels met betrekking tot de circulatiestroom gerespecteerd worden;
    • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken.

Om de aanschaf van PBM’s te vergemakkelijken, wordt de aankoop van dergelijke goederen als een gerechtvaardigde kost beschouwd. De voorwaarden zullen binnenkort worden verduidelijkt.

Als je niet kan voldoen aan de voorwaarden voor de hervatting van je professionele activiteiten, vragen we je om contact op te nemen met de coöperatie. We zullen je begeleiden om aan de voorwaarden te kunnen voldoen, of zullen evalueren of je het werk kan hervatten.

Je adviesverlener blijft je aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je formulieren nodig hebt voor een verplaatsing of andere professionele bewijsstukken voor de uitoefening van je activiteit. Uiteraard moet zo’n aanvraag wel nog steeds gemotiveerd worden.

Ten slotte blijft de heropstart van bepaalde activiteiten verboden omwille van gezondheidsredenen. Die activiteiten kunnen we dus voorlopig niet binnen de coöperatie beheren. Om je in deze heropstartfase te begeleiden, blijven we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen door in de komende dagen en weken bijvoorbeeld sector- en beroepsgidsen ter beschikking te stellen.

Voor Smart zelf ligt er een ‘herstelplan’ op tafel voor de geleidelijke heropening van onze gedeelde ruimten, zodat we je opnieuw kunnen verwelkomen. We proberen daarbij om de logistiek en onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen en alles veilig te laten verlopen, tot we weer naar de normale gang van zaken kunnen terugkeren. Op dit moment betrekken we onze gemutualiseerde (vaste) medewerkers bij die geleidelijke heropstart. We houden je op de hoogte van dit plan.

Nu er nieuwe vooruitzichten zijn, geloven we dat we geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een normalere manier van werken, en dat we deze moeilijke periode stilaan maar zeker achter ons kunnen laten.
Nogmaals bedankt voor je niet-aflatende steun in deze ongekende tijden. Elke dag opnieuw krijgen we meer inzicht in de waarde van ons coöperatief werk en dragen we er samen toe bij, ten dienste van alle leden en vennoten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *