Smart in Europa? Een terugblik op het internationaal seminarie

Het leven van de gemeenschap

Van 20 tot 22 november 2023 organiseerden we de derde editie van het internationaal seminarie met de Europese partners van Smart België: Angela Vadori (Smart Oostenrijk), Magdalena Ziomek en Alicja Möltner (Smart Duitsland), Donato Nubile (Smart Italië), Iwona Preis en Jesus Redondo (Smart Zweden), Emily Lecourtois en Paul-Alain Boulvert (Smart Frankrijk). De jaarlijkse ontmoeting vond plaats in onze Brusselse lokalen.

Tijdens het driedaagse seminarie kreeg elk land de kans om zijn resultaten, actualiteit, successen en vooruitzichten voor de komende twee jaar uiteen te zetten.

Een nieuw gemeenschappelijk kader

Smart bestaat bijna tien jaar in elk van die landen: de ideale gelegenheid om een stand van zaken op te maken van onze samenwerking. Dus dachten we samen na over de toekomst van ons netwerk en bepaalden we de eerste stappen van een gedecentraliseerde strategie voor 2025-2030.

Tijdens de workshops en discussies kwam de noodzaak ter sprake van een nieuw gemeenschappelijk kader om te bepalen wat Smart internationaal betekent, door middel van:

  • een ‘manifest Smart Internationaal’ (waarden, visie, missie, context, sociaal-politiek standpunt …)
  • essentiële netwerktools (fonds voor internationale ontwikkeling, opleiding, digitalisering, leadership, gedeelde governance, werken over de teams of landsgrenzen heen…)
  • een netwerkcharter (werking, fundamentele principes, regels van goed gedrag, verantwoordelijkheden en engagementen, manier van communiceren, transparantie…)
Dezelfde belangen en behoeften in alle landen

Uit die discussies en uitwisselingen met alle partners kwam ook naar voor dat de belangen en behoeften in alle landen dezelfde blijven, zowel van de leden als van ons als ondernemingen. Die vaststelling was essentieel voor de voortzetting van ons werk aan de vooravond van het nieuwe jaar en vóór we een nieuwe gedecentraliseerde netwerkstrategie schrijven.

Daarnaast maakten we ook tijd voor informele, spontane momenten die des te belangrijker zijn om de banden te versterken voor een gezonde samenwerking. Zo kwamen er herinneringen boven aan gezellige etentjes, er werden ervaringen uitgewisseld over een belevingstraject in het voorjaar, over goede praktijken of nieuwe programma’s enz. En laten we ook de bijzondere gelegenheid niet vergeten waar het mogelijk was nieuwe actoren uit de sociale economie te ontmoeten (in Mexico). Daar merkten we immers allemaal dat Smart een inspirerend model blijft voor tal van startende ondernemingen in de hele wereld, ondanks een moeilijke economische en geopolitieke conjunctuur.

Dat lijkt misschien triviaal, maar niets is minder waar. Het is een teken van succes en erkenning voor alle inspanningen die geleverd zijn om de gedeelde onderneming Smart als duurzaam model op de kaart te zetten. Meer nog, het kan zelfs in andere landen overgenomen worden, ondanks de beperkingen die daar soms gelden.

Persoonlijke ontmoeting

Het centrale begrip van het seminarie was ‘persoonlijke ontmoeting’. Iedereen was het erover eens dat deze bijeenkomsten – hoe sporadisch ook – belangrijk zijn. Ze zijn absoluut essentieel, niet alleen om de vinger aan de pols te houden, maar ook om afstand te kunnen nemen en zo vlot mogelijk vooruitgang te boeken.

Deze afspraak staat intussen al op de agenda voor 2024. Houd dus zeker in de gaten wat we doen en deel intussen je ideeën met ons om nog meer te netwerken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *