Vertaler of tolk bij Smart: werken met de FOD Justitie

Het leven van de gemeenschap

Sinds enkele maanden werken we samen met de FOD Justitie om onze procedures te stroomlijnen. Daardoor begrijpen we de vereisten van de overheidsdienst beter en kunnen we ze in onze werking implementeren.

De samenwerking heeft geleid tot een praktische gids bestemd voor alle vertalers en tolken die met een van de diensten werken die van de FOD Justitie afhangen. In de gids vinden jullie een procedure om te helpen bij de facturatie aan deze klant.

Ben je vertaler of tolk en werk je wel eens samen met de FOD Justitie?

Om te zorgen voor een beter begrip van de werkwijze die eigen is aan die overheidsdienst organiseren we een workshop om deze procedure samen met jullie te overlopen en jullie vragen te beantwoorden. De workshop vindt plaats in het Nederlands op vrijdag 3 juni in De Winkelhaak (Lange Winkelhaakstraat 26 – 2060 Antwerpen) van 15u tot 17u.

Na de workshop (vanaf 17 uur) bieden we jullie graag een glaasje aan om wat na te praten, elkaar beter te leren kennen en goede praktijken en ervaringen met elkaar te delen.
Inschrijven voor de workshop kan tot uiterlijk maandag 30 mei, via deze link.

2 replies on “Vertaler of tolk bij Smart: werken met de FOD Justitie”

Beste,

Ik kan er die dag niet bij zijn, maar wil heel graag deze info ontvangen via e-mail.

Alvast van harte bedankt.

Met vriendelijke groet,
Stefania

Beste Stefania,
bedankt voor je reactie.
De collega’s van Antwerpen zullen je de informatie doorsturen, geen probleem.
Vriendelijke groeten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *