Wonen en werken in quarantainetijden: het rapport van de enquête is er!

Initiatieven

Hoe hebben we de quarantaine beleefd of ondergaan? Wat willen we al dan niet behouden van die ongewone periode? Het waren die vragen waar de grote enquête “Travail et emploi à l’heure du confinement” (Werk en tewerkstelling in quarantainetijden), die we hier een aantal weken geleden voorstelden, een antwoord op wilde bieden.

We stellen jullie vandaag graag het rapport (in het Frans) voor van de studie, waar we heel wat lessen uit kunnen trekken : Aux confins. Travail et foyer à l’heure du (dé)confinement. Onder toezicht van Julien Charles (hoofdonderzoeker bij het CESEP – Centre Socialiste d’Education Permanente) en Samuel Desguin (doctoraatsstudent Managementwetenschappen aan de Université Saint-Louis – Bruxelles) leverden 31 personen hun bijdrage aan het document.

Het project kwam er op initiatief van de organisatiegroep achter het onlinecolloquium “Faites le travail!” van 1 mei 2020*, en is gebaseerd op de gegevens die via de online-enquête werden ingezameld tussen 18 en 31 mei 2020. Om en bij de 1450 personen, vooral Franstalige Belgen, vulden de enquête in.

Veel leesplezier!

* CESEP, TED-UCLouvain, USL-B, Fédération des Services Sociaux (Federatie van sociale diensten in Wallonië en Brussel), CEPAG-FGTB, FEC-CSC, Actrices et Acteurs des Temps Présents, POUR, CIEP-MOC BW, Econosphères, Smart, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (Waals Netwerk tegen Armoede), Fédération des maisons médicales (Franstalige federatie van medische huizen), Propage-S, Associations 21, Présence et Action Culturelles en CRIMT-Université de Montréal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *