Aanvraag sociale bijstand

Nieuws Smart en ik

[Updated op 1 juni, 2021]

Het solidariteitsfonds voor primaire sociale noodhulp dat in het kader van het Corona-plan is opgericht, is nu uitgeput. Deze maatregel wordt op 9 juni 2021 afgesloten.

Tot nu toe zijn 445 beurzen toegekend (uit ongeveer 480 aanvragen) aan Belgische (89%) en Franse (11%) leden, voor een totaalbedrag van 462.360,79 euro.


Deze maatregel is bestemd voor onze vennoten die zich door de gezondheidscrisis in een persoonlijke probleemsituatie bevinden waarbij een financieel duwtje in de rug kan bijdragen tot de oplossing. Het fonds is niet onuitputtelijk en de hulpmaatregel is er voor de meest dringende en kritieke situaties. Denk er dus goed over na voor je er een beroep op doet.

Het gaat om sociale bijstand – en dus geen vergoeding of terugbetaling – die gefinancierd wordt door al jullie economische activiteiten binnen Smart sinds jullie bij de coöperatie werken.
Je kunt het formulier voor de aanvraag van sociale bijstand hieronder downloaden. De aanvraag wordt in alle vertrouwelijkheid behandeld door een specifiek Coronaplan-team (je adviesverlener krijgt geen inzage in de inhoud). Indien nodig kan het team contact met je opnemen voor meer informatie.

Het formulier met bijlagen moet teruggestuurd worden naar het adres solidarity@smart.coop.
Vervolgens wordt er een voorstel van beslissing ter goedkeuring voorgelegd aan het afgevaardigd bestuur (of een andere persoon die zij daarvoor een mandaat geven). Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de eindbeslissing.

Aanvraag sociale bijstand.odt
Aanvraag sociale bijstand.doc

One reply on “Aanvraag sociale bijstand”

Beste,

ik heb een vraag omtrent jullie aanvraag document:
Gedetailleerde uitleg van de situatie waarop de aanvraag betrekking heeft (voeg in de bijlage een kopie van nuttige documenten toe):

Welke nuttige documenten bedoelen jullie juist?

Alvast bedankt!

Mvg,
Quinten Prinsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *