Betere arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid: samen gaan we ervoor!

coöperatie

Hoe vergoed ik mijn werk? Hoe kan ik arbeidsongevallen vermijden? Ben ik wel gedekt door de sociale zekerheid als ik ziek word? Wat zijn mijn rechten? Welke concrete acties dragen bij tot betere arbeidsomstandigheden en een betere toegang tot de sociale zekerheid? 

Een van de missies van Smart is de emancipatie van werkers. Daarom wil Smart tegen 2025 mensen warm maken om samen actie te ondernemen en hun arbeidsomstandigheden en toegang tot de sociale zekerheid te verbeteren.

Er wordt sinds enkele maanden een analyse uitgevoerd om samen een concrete verbetering van die onderwerpen in de hand te werken, door de vennoten als werknemers van de gedeelde onderneming Smart daar actief bij te betrekken.

We willen blijven vasthouden aan die aanpak, door eerst en vooral ruimte te creëren voor dialoog over werk. Zo geven we de werknemers een kans om zich de verschillende onderwerpen eigen te maken, ze samen te bespreken, actie te ondernemen en/of eisen te stellen. Op basis daarvan willen we tegen eind 2024 een eerste werknemersvergadering bijeenroepen en voorstellen doen aan de Raad van bestuur en de algemene vergadering van vennoten om ervoor te zorgen dat die ruimte voor dialoog binnen onze coöperatie blijft bestaan.

Smart wil graag een beter inzicht krijgen in jouw realiteit als actief werknemer binnen de gedeelde onderneming. We nodigen je dan ook uit om een enquête in te vullen over je arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De bevraging neemt niet meer dan vijf minuten in beslag en zal onze toekomstige acties en eisen onderbouwen.

Naar de enquête

Binnenkort worden er ook nieuwe SmartLabs gelanceerd over loonvoorwaarden, risicopreventie en sociale verzekering in geval van ziekte.

Wil je graag meer weten? Afspraak op 19 april 2024 voor de aftrap van het project, met een ontbijt in onze gedeelde ruimten in Brussel. Dit evenement verloopt in het Frans, maar er zijn ook momenten voorzien in het Nederlands. Daarover later meer info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *