CREA.BRUSSELS: projectoproep voor de culturele en creatieve industrie in Brussel

België De wereld onder de loep

“Crea.brussels” is de allereerste projectoproep gericht op ondernemingen die actief zijn in de Brusselse culturele en creatieve sector. De projectoproep is sinds 23 augustus 2021 opengesteld en beschikt voor het jaar 2021 over een totaalbudget van 500.000 euro. Als leden van Smart voldoen jullie aan de criteria om een kandidatuur in te dienen.

Concreet is deze projectoproep bestemd om Brusselse ondernemers te steunen bij de ontwikkeling van creatieve projecten en hen creatiebeurzen van 15.000 euro tot 30.000 euro toe te kennen.

De overheid (h)erkent het gedeelde ondernemingsmodel steeds meer. Met deze oproep wilde de staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, er dan ook voor zorgen dat de leden van Smart evengoed een project kunnen indienen als andere kandidaten. Het is de bedoeling producten of diensten voor te stellen met een hoge creatieve en culturele waarde die blijk geven van ontwikkelingspotentieel, economisch en financieel levensvatbaar zijn, en in de lijn liggen van de economische transitie van het Gewest. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de bevordering van duurzame praktijken vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.

Meer info over de verwachtingen wat betreft het soort project en over de selectiecriteria? Surf naar Start’Invest. Kandidatuurdossiers moeten ook via dit platform worden ingediend, uiterlijk op 30 september 2021 om 20 uur. De datum van elektronische indiening geldt als bewijs.

Dien je als lid van Smart graag een beursaanvraag in, neem dan contact op met je adviesverlener om te weten welke stappen je moet ondernemen.

Het is fantastisch dat de Brusselse regering onze gemeenschap in aanmerking neemt en de economische waarde van de creatieve en culturele sector erkent. Hopelijk biedt deze projectoproep mogelijkheden voor bepaalde leden van onze coöperatie. Succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *