Een Europese virtuele third place creëren, dat is de ambitie van het project HOPE in US, waar Smart en haar third place LaVallée partner* van zijn. Met de…

Lees hier het Hervormingsvoorstel van de regering De hervorming die momenteel op tafel ligt, zorgt voor veel ongerustheid. Smart heeft bewust niet deelgenomen aan de debatten die nu…

“Crea.brussels” is de allereerste projectoproep gericht op ondernemingen die actief zijn in de Brusselse culturele en creatieve sector. De projectoproep is sinds 23 augustus 2021 opengesteld en beschikt…

Goed nieuws voor iedereen die inkomsten uit auteurs- en naburige rechten cumuleert met een werkloosheidsuitkering. De RVA heeft de versoepeling van de regeling immers tot 31 maart 2021 verlengd.    De regel voorziet…

Het ‘kunstenaarsstatuut’ staat weer in de politieke schijnwerpers dankzij de Franstalige liberale partij, de Mouvement Réformateur (MR). Hoewel het onderwerp doorgaans door de linkse partijen aangekaart en op tafel gelegd wordt, besteedt een…

Op federaal niveau keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 juli het wetsvoorstel goed ter verbetering van de toestand van werknemers in…

In het kort Onze algemene vergadering gaat door op 22 juni in Frankrijk en op 23 juni in België, telkens om 15u. Dit jaar verloopt de vergadering online, via Youtube en Facebook. Volg het evenement…

Tijdens de zitting van de Commissie voor Sociale Zaken op 8 mei 2020 kondigde de minister van Werk, mevrouw Nathalie Muylle, aan dat ze bepaalde versoepelingen heeft goedgekeurd om tijdelijke…