De werkruimten van de coöperatie anders bekeken

Nieuws

Eindelijk een rustige periode in ‘t verschiet? Niets is minder waar, helaas…

Net als bij de invoering van het Coronaplan blijft onze coöperatie echter niet bij de pakken neerzitten, maar probeert ze concrete antwoorden te bieden. Zo denken we ook als gedeelde onderneming na over hoe we onze gemeenschappelijke middelen verstandiger en efficiënter kunnen gebruiken. Een van de maatregelen die de voorbije maanden werden uitgewerkt, houdt daar verband mee. Om het gebruik van onze werkruimten in Sint-Gillis te rationaliseren, hebben de vaste medewerkers sinds kort geen vast bureau meer, maar werken ze op flexibele werkplekken.

Doordat steeds meer personeelsleden van Smart telewerken, kwam het besef dat we op onze site in Sint-Gillis minder werkruimte nodig hadden. Er drongen zich dan ook maatregelen op voor een ecologische, economische besparing en meer energie-efficiëntie in die ruimtes, waar Smart al bijna 20 jaar thuis is en die de voorbije jaren al grote veranderingen ondergingen. Denk maar aan de binnenkoer die vroeger een parking was. Sinds die transformatie is het een gezellige, aangename plek om te vertoeven, zeker bij mooi weer. Hetzelfde geldt voor de creatie van de KOP als coworkingruimte en hoofdingang via de Coenraetsstraat.

Door de kantoren rationeler te gebruiken en op flexibele werkplekken over te schakelen, werd het mogelijk om ruimtes te verhuren aan andere organisaties en partners. Het lijkt ons ook makkelijker om samenwerkingsverbanden te bevorderen als er in onze gebouwen meer verschillende actoren aanwezig zijn. We zijn niet aan ons proefstuk toe, want enkele organisaties zijn al een hele tijd aanwezig, zoals SOLSOC, Coopcity, Pour La Solidarité, Prefer vzw, Formeville, Librex, Saw-B, Culture et Démocratie, Bah voyons/Kilti, Cobea en de Brussels Art Factory. Andere organisaties, zoals Declic en perspectives, Coop it easy, Lita en Kinograph kwamen er onlangs nog bij. Smart kijkt ernaar uit om met die verschillende partnerorganisaties nauw te kunnen samenwerken.
Er worden ook werkruimten ter beschikking gesteld voor onze vennoten, wat dan weer een goede gelegenheid biedt om meer toenadering te zoeken. Zo worden er voor een twintigtal initiatiefnemers van projecten vier ruimten verhuurd.

Ten slotte willen we nog het voornemen van de Smart-medewerkers in de verf zetten om het gebruik van de flexibele werkplekken ter harte te nemen en zo makkelijker contact te leggen met elkaar, samen te werken met andere teams en meer te leren over elkaars taken. Stuk voor stuk uitdagingen voor eender welke organisatie, groot of klein. Want laat ons niet vergeten, achter dit project schuilt nog steeds de ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening voor de leden te verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *