Dossier Pôle Emploi Frankrijk: een stand van zaken

Frankrijk

Smart Frankrijk heeft nu al enkele weken te kampen met een ongeziene aanval als gevolg van een absurde, onrechtvaardige beslissing van de Franse overheidsdienst Pôle Emploi Services (vergelijkbaar met de RVA in België). Vierduizend mensen die via de coöperaties SmartFr en La Nouvelle Aventure in de podiumkunsten en de audiovisuele sector werken, kregen op hetzelfde moment een brief van de directeur van Pôle Emploi Services. Daarin werd gedreigd dat hun werk in de coöperatie vanaf 1 oktober niet meer in aanmerking genomen zou worden voor de berekening van hun recht op werkloosheid voor kunstenaars en technici in de podiumkunsten.   

Als reactie op die situatie werden al tal van acties ondernomen, waaraan velen onder jullie hebben bijgedragen (zie https://www.smartfr.fr/news/unplansocialquineditpassonnom/ 

Dit is de laatste stand van zaken 

Onze interpellaties en juridische betwisting van de handelingen van Pôle Emploi Services heeft hen er helaas niet toe aangezet om hun beslissing in te trekken. 

Als gevolg daarvan wordt La Nouvelle Aventure (LNA) er nu van weerhouden haar activiteit als producent van evenementen en voorstellingen uit te oefenen. De directie van LNA heeft nota genomen van de beslissing van de directeur van Pôle Emploi Services en heeft dan ook haar verantwoordelijkheid genomen en de activiteit stopgezet. 

Wat moeten we hiervan onthouden?  

Eerst en vooral zijn we er rotsvast van overtuigd dat onze organisatie op volledig legale wijze voldoet aan de begeleidingsbehoeften van een groot aantal professionals uit de podiumkunsten. Aangezien zij niet in de klassieke productie- en verdelingscircuits terechtkonden, vinden we dat ze het recht hebben om zich te groeperen binnen een coöperatie, om middelen te bundelen en uit te wisselen die onontbeerlijk zijn om hun werk en professionele loopbaan veilig te stellen (administratie, verzekeringen, financiële garantie, bedrijfskapitaal, werkruimten ).   

De instanties die moeten toezien op de naleving van de wetten ter bescherming van werknemers die ondergeschikt zijn aan hun werkgevers, begrijpen ongetwijfeld niet goed waar het in ons coöperatief model om draait. Samen met alle organisaties die de coöperatieve beweging en de sociale en solidaire economie vertegenwoordigen, zullen we er dan ook alles aadoen om te bewijzen dat onze modellen relevant en volledig wettelijk zijnen zullen we elke kans grijpen om ze te promoten.    

Bovendien zullen we, met diezelfde partners, blijven inzetten op sensibilisering om de nieuwe vormen van werk meer zichtbaarheid te geven en kenbaar te maken. We zijn er immers van overtuigd dat we uiteindelijk ons gelijk zullen halen.   

Naast de juridische acties zullen we al onze kunstenaars en podiumtechnici die hun activiteiten niet meer kunnen voortzetten, blijven begeleiden, zodat iedereen binnen een passend kader en onder de juiste voorwaarden zijn/haar beroep kan uitoefenen.  

Akkoord, de economische conjunctuur als gevolg van de gezondheidscrisis maakt die taak er niet makkelijker op, maar we zijn er stellig van overtuigd dat er nieuwe oplossingen kunnen ontstaan dankzij de stevige banden die we in de voorbije tien jaar met onze coöperaties konden smeden.  

Ten slotte staat het hele Smart-project stevig in zijn schoenen en we zullen dit verhaal tot een goed einde brengen. Want zoals in het verleden al is gebleken, heeft Smart er de middelen voor, zowel dankzij de mensen die vast in dienst zijn als in haar gemeenschap van vennoten. We zijn trots dat jullie onze vennoten zijn en dat we samen dit coöperatief avontuur kunnen beleven binnen een Europees project dat betrekking heeft op honderden verschillende beroepen en grenzen overstijgt.      

De eerste ronde hebben we verloren, maar we blijven er alles aan doen om te bewijzen dat ons coöperatief model relevant en wettig is, zeker ook in de sector van de podiumkunsten in Frankrijk.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *