Driedaags seminarie in Berck-sur-Mer rond de evolutie van de operationele diensten

Het leven van de gemeenschap

In november organiseerde de operationele directie de vierde editie van haar seminarie voor de operationele teams in het Noord-Franse Berck-sur-Mer.

Waarom een seminarie? 

Na twee jaar corona en verschillende organisatorische veranderingen binnen de directie was het belangrijk om weer een groepsgevoel en -dynamiek te creëren, en de banden aan te halen.

Maar het was vooral de bedoeling om de gezamenlijke motivatie een boost te geven

… door weer zin te geven aan het werk dat we dagelijks doen;

… door de banden aan te halen tussen alle leden van de directie maar ook met het afgevaardigd bestuur en de andere directies van Smart;

… door zich te buigen over de Strategie Smart 2025 en ze in de dagelijkse operationele context te plaatsen;

… door samen na te denken over de lopende projecten en mogelijke veranderingen in de toekomst.

Kortom, we hebben die drie dagen gebruikt om vooruit te denken over de operationele directie van morgen. We bouwden voort op het tot hier toe gerealiseerde werk om tot nieuwe denkpistes te komen over de evolutie van onze diensten, onze functies en onze organisatie.

En de leden? 

Ook al was het seminarie bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de interne werking en complexe situaties te evalueren, toch hielden we altijd de verbetering en evolutie van onze diensten in het achterhoofd om zo ook de interactie met de leden te vereenvoudigen. De feedback van bepaalde leden die we tijdens afspraken kregen en gesprekken met onze teams vormden daar de basis voor.

Bovendien was het seminarie de ideale gelegenheid om een eerste evaluatie te maken van een groot project dat we begin 2022 lanceerden: de hervorming van de operationele directie, zowel qua organisatie als wat de dagelijkse uitoefening van onze functies betreft. Van mei tot midden december 2022 deden de kantoren van Charleroi en Luik de test. Tijdens het seminarie dachten we dan ook verder na over vier grote onderwerpen die tijdens de testfase naar voren kwamen: het collectieve beheer van de meeste Activiteiten (door een team van adviesverleners in plaats van één specifieke adviesverlener), het persoonlijke beheer van bepaalde Activiteiten (voor de leden met een contract van onbepaalde duur), de creatie van een traject voor de leden, en de ontwikkeling en animatie van het lokale leven in de verschillende steden waar Smart een kantoor heeft. De ontwikkeling van de leden en hun Activiteiten in onze gedeelde onderneming stonden daarbij altijd centraal.

Het was een participatieve, constructieve driedaagse, die tal van nieuwe denkpistes en aanbevelingen voor 2023 opleverde. Bovendien hebben we er dankzij de gezonde zeelucht, de fijne momenten met de collega’s en de avondactiviteiten weer heel wat mooie herinneringen bij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *