Een terugblik op de algemene vergadering van 21 juni, Let’s coop!

coöperatie

Het evenement bij uitstek van 2022 was ongetwijfeld Let’s coop: een fantastische dag rond de algemene vergadering van Smart in België. Jullie waren met bijna 600 aanwezig.

Weer echt samen voor croissants, cijfers, groenten, fantastische sprekers, de fanfare of om te dansen op het ritme van de dj … en niet te vergeten, om te stemmen natuurlijk. In totaal mochten we meer dan 1.000 stemmen tellen!

Die democratische dynamiek en het plezier om elkaar terug te zien, weer die energie en sfeer kunnen delen op die unieke dag die het begin van de zomer inluidt … fantastisch gewoon!

Het kader

De algemene vergadering is een langverwacht hoogtepunt en hét jaarlijkse sleutelmoment van onze coöperatie. Een belangrijke dag om een blik te werpen op het voorbije jaar, de jaarrekeningen te presenteren, te zien dat er vooruitgang is geboekt of vaststellen welke uitdagingen er nog zijn … met andere woorden: een exacte balans opmaken van het voorbije jaar en samen naar de toekomst kijken. Bovendien moest er dit jaar gestemd worden over de wijziging van de statuten van de coöperatie. Die dag gaan we met z’n allen rond de tafel zitten om te praten over concrete realisaties en het ideaal dat we willen bereiken, onze ervaringen met elkaar te delen, het reilen en zeilen in de Raden van bestuur te volgen, en er – ook dankzij jullie stemmen – nieuwe leden voor te verkiezen.

Voor Smart is de algemene vergadering ook een goed voorwendsel om elkaar terug te zien en samen een hele dag vol activiteiten te beleven, een babbeltje te slaan in de tuin of te luisteren naar bijdragen van sprekers met een andere achtergrond. En niet te vergeten, ook een goed moment om een feestje te bouwen, want we zouden Smart niet zijn als er geen muziek en dans aan te pas kwam.

 

Een overzicht

Vanaf 9 uur ontbeten we samen, gevolgd door een welkomstmoment en een keynote rond het thema democratie en coöperatie. Of wie wilde, kon ook een spel spelen om het ijs te breken en elkaar beter te leren kennen.

Het programma kon nu echt van start gaan. Er waren ontmoetingen met de kandidaten voor de RvB, de adviesverleners en leden van het ethisch comité, de cijfers van Smart werden ontdekt, net als de buurt of de Brussels Art Factory (BAF). Bovendien was er aandacht voor de internationale ontwikkeling van Smart of de specifieke problematiek van leden: het contract van onbepaalde duur, hoe een project te structureren, pauze nemen tijdens het werk, efficiënt communiceren. Of nog de diensten en lopende projecten binnen Smart: opleiding, de hervorming van het beroep van adviesverlener, het nieuwe design van de ledenpagina’s, op een andere manier participeren met Smart in Progress, ontdekking van de nieuwe kennisbank …

En uiteraard de barbecue op de middag, de ludiekere kooksessies, zeefdruk, sprot, dansen op het ritme van de Pelouse Grass Band en de dj’s om de dag af te sluiten.

Verrijkende ontmoetingen

Omdat we ons willen blijven openstellen, kijken naar wat er elders gebeurt en onze eigen keuzes en manieren van werken weerspiegelen.

Dit jaar stond dit op het programma:

De conferentie “chroniques d’une ex-banquière” door Aline Farès. Door te vertellen over haar atypische parcours biedt de schrijfster en actrice een uniek perspectief op onze controle ten opzichte van de financiële wereld, de banken en hun crisissen, maar ze geeft ook uitleg over de banken en hun werking, de financiële markten en de logica ervan, de reglementaire antwoorden en hun beperkingen.

Een workshop onder leiding van Orville Pletschette en Caroline Chaumaz over de inhoud van werkdocumenten, de uitdagingen van het loonstelsel en de sociale zekerheid. In een arbeidsovereenkomst en een typische loonfiche lezen we veel informatie over de gunstige kosten voor zichzelf en voor de samenleving. Dankzij de bijdragen die werknemers aan de sociale zekerheid betalen, kunnen we aanspraak maken op collectieve en sociale rechten. Om beter te begrijpen en te appreciëren welke beschermingsmechanismen het loonstelsel ons verschaft dankzij het gemeenschappelijke goed van de sociale zekerheid.

Of nog de conferentie “Kleine, middelgrote en grote coöperaties tegenover de transitie: hoe netwerken vormen en de economie veranderen?”, met de medewerking van Imagine Magazine, Cabas, EcoPower, NewB en gemodereerd door Peter Bosmans van Febecoop. Er bestaan coöperaties van verschillende groottes in verschillende activiteitensectoren. Groeien en toch een sterke lokale verankering behouden, de wil om te netwerken, maar op welk niveau … Hoe kunnen ze zich samen organiseren om een model van economische, sociale en ecologische transitie aan te reiken?

Een spoor achterlaten

Let’s coop blijft duren. Een keynote, twee conferenties, een verslag van de dag en de formele algemene vergadering werden gefilmd en zijn beschikbaar om in uitgesteld relais te bekijken.

In sommige workshops werd ook nota genomen, waardoor het mogelijk is de presentatiedocumenten en sommige uitwisselingen (enkel in het Frans) te raadplegen of te herlezen: https://pad.smartcoop.io/s/assembleegenerale2022

De resultaten van de stemmen kunnen per resolutie op onze website geraadpleegd worden.

Ten slotte zijn zowel alle foto’s van Philippe Petitjean als de grafische live verslaggeving van Aude De Larivière terug te vinden op deze links.

AG 2022 - 21 juin - Photos

AG 2022 - 21 juin - Illustrations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *