En als we de erkenning van de gedeelde onderneming nu eens op de politieke agenda zetten?

De wereld onder de loep
Ons lobbying- en advocacywerk in het kader van de verkiezingen 2024

We kunnen dit jaar niet naast de verkiezingscampagnes kijken. In 2024 gaan de stemhokjes immers open op alle niveaus (Europees, federaal, gewestelijk en gemeentelijk). Een uitgelezen kans om de stem te laten horen van zo’n 20.000 Smart-leden die elk jaar voor onze gedeelde onderneming kiezen.

Smart ontmoet de partijen

We wilden dan ook van de verkiezingsperiode gebruikmaken om onze belangenbehartiging bij de politiek op te voeren. In een eerste fase nodigden we de voorzitters van de Franstalige partijen of hun studiebureaus uit voor een ontmoeting. Défi, Ecolo, Les Engagés, de Mouvement réformateur (MR), de Parti socialiste (PS) en de Parti du travail de Belgique (PTB) aanvaardden onze uitnodiging.

Eerst herhaalden we wat Smart is en doet, en hoe groot onze gedeelde onderneming na 25 jaar is geworden. Daarna startten we ons pleidooi voor een grotere erkenning van de gedeelde onderneming in het overheidsbeleid ter ondersteuning van het ondernemerschap.

Hoewel iedereen zei dat ze Smart goed kenden, hadden de meesten toch vaak nog een beeld van een “sociaal secretariaat voor artiesten” of een “oplossing voor startende ondernemers”. We zagen onze kans dus schoon om uit te leggen hoe Smart in haar 25-jarige bestaan uitgegroeid is tot een grote gedeelde onderneming die openstaat voor alle sectoren, artistiek of niet, en alle beroepsactiviteiten en profielen, gevestigd of niet. Met onze cijfers konden we aantonen dat Smart niet zomaar een innovatief model is in de marge van de economie, maar dat onze coöperatie zich wel degelijk in het hart van onze economie bevindt, met 30.000 klanten, 20.000 werknemers (2.294 voltijds equivalenten in 2022) en een jaarlijkse omzet van bijna 200 miljoen euro. Meer nog, tegenwoordig staat ze op de lijst van grootste werkgevers in België, naast ondernemingen als Coca-Cola Belgium, Decathlon of Brussels Airlines!

Collectief, inclusief, sociaal en economisch efficiënt

We hadden ons doel bereikt, hun aandacht en belangstelling was gewekt. Dat was hét moment om ons verzoek op tafel te leggen: de erkenning van de gedeelde onderneming in de volgende regeerakkoorden opnemen als model dat navolging verdient en erop toezien dat het overheidsbeleid rekening houdt met de specifieke kenmerken van het model om zijn volledige potentieel te kunnen ontplooien. Ook dat potentieel zetten we nog eens extra in de verf: een collectief, inclusief en sociaal, maar ook economisch efficiënt ondernemerschap ontplooien.

En ja, ons model is nog voor verbetering vatbaar, maar het kan bogen op jaren ervaring en heeft al bewezen hoe belangrijk het is in een wereld die continu verandert. Bovendien heeft het zich weerbaar getoond tijdens tal van crisissituaties die elkaar lijken op te volgen. Toch blijft het nog te vaak onzichtbaar voor het overheidsbeleid dat ondernemingen ondersteunt. En dat leidt soms tot onrecht of zelfs discriminatie voor de mensen die hun beroep via de gedeelde onderneming uitoefenen. Om dat te illustreren gaven we voorbeelden van Smart-leden die niet in aanmerking komen voor openbare aanbestedingen of economische steunmaatregelen van de gewesten, onder het mom dat ze allemaal hetzelfde ondernemingsnummer hebben.

Laat je stem horen

Uiteraard moeten we het resultaat van de verkiezingen en regeerakkoorden afwachten om te zien of onze lobbying- en advocacystrategie haar vruchten heeft afgeworpen. Eén ding is zeker: de interesse in ons model was groot. De PS, Ecolo en de MR noemden het zelfs respectievelijk een ontbrekende schakel in het weefsel van de sociale en solidaire economie, een alternatief pad dat gepromoot moet worden en een interessant model waarbij risico’s en ondernemerschap met elkaar gecombineerd kunnen worden.

We hebben nog enkele maanden om deze verkiezingscampagne om te vormen tot een ode aan de gedeelde onderneming en ondernemingsdiversiteit. Zo staan er nog andere politieke ontmoetingen op de agenda, meer bepaald met de PTB en de Vlaamse partijen. Het succes van ons model is ook jouw succes en jij bent dus de beste ambassadeur. Laat dus vanaf nu je stem horen door op deze enquête te antwoorden en kom op 28 februari deelnemen aan een politiek debat (met de Franstalige partijen) bij Smart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *