Etikbnb: van solidaire actie tot duurzame samenwerking

Getuigenissen

Te midden van de honderden solidaire initiatieven die uit de coronacrisis zijn voortgekomen, is er één dat we graag onder de aandacht brengen. Het wil namelijk een impact hebben op de lange termijn, om aan de ‘post-coronatijd’ een andere, betere invulling te geven dan de ‘pre-coronatijd’.

Het initiatief kwam midden maart tot stand en kreeg de naam Etikbnb. Het stelt een digitaal platform ter beschikking van iedereen, maar in het bijzonder van verpleegkundigen en verzorgers die patiënten helpen. Via het platform kunnen ze dicht bij hun plaats van interventie een verblijfplek vinden. Het idee zag het licht in Noord-Italië, waar de behoefte aan een dergelijk platform al snel noodzakelijk bleek. Sommige verpleegkundigen en artsen van spoeddiensten, en verzorgers in rust- en verzorgingstehuizen begrepen al snel dat ze ‘s avonds niet meer naar huis konden gaan. Ze liepen immers het risico om hun gezin te besmetten. Om een oplossing te zoeken voor hun huisvesting, was een nieuwe applicatie nodig. Het was de Franse coöperatie ‘Les Oiseaux de passage’ die, vanuit haar ervaring met reizen, de uitdaging aanging en de bal aan het rollen bracht. Een eerste versie van Etikbnb is sinds enkele dagen online (https://etikbnb.org).

Dit mooie verhaal zou beperkt kunnen blijven tot een eenmalig initiatief, maar het heeft een nog ambitieuzere politieke dimensie. De oplossing die Etikbnb aanreikt, heeft een hele dynamiek op gang gebracht in de coöperatieve netwerken van de digitale wereld. In een paar uur tijd stelden zo’n vijftig professionals uit verschillende beroepen zich beschikbaar voor dit project. Velen van hen zijn lid van de coöperatie Happy Dev of dragen bij aan het netwerk ‘Plateformes en communs’ of zijn vennoot van het Italiaanse FairBnB, die een duurzaam en coöperatief alternatief biedt voor Airbnb. Sommigen onder hen zijn ook vennoot van Smart, Coopaname, Maison de l’initiative of van andere werkerscoöperaties. Samen kozen ze ervoor om Etikbnb in een breder kader te gieten. Dus sloegen ze de handen in elkaar om een systeem te ontwikkelen van onderling verbonden coöperatieve applicaties.

In amper twee weken tijd legde de – nieuwe – organisatie de basis voor een krachtige ontwikkelingsinfrastructuur, een staaltje state-of-the-art technologie, waarmee elk nieuw project voor een coöperatief deelplatform gerealiseerd kan worden via samenwerking (of in IT-termen: interoperabiliteit). Voedseldistributie, crowdfunding, carpooling, onderzoek in samenwerkingsverband, sociale netwerken, onderlinge verzekering: er zijn talloze domeinen waar een coöperatief model van platformen, die vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en democratisch bestuurd worden door hun gebruikers, de internetreuzen zou kunnen verslaan. Op één voorwaarde: dat elk platform, als het de controle behoudt over het beheer van de benodigde gegevens, zijn gemeenschap van gebruikers verbindt met die van andere coöperatieve deelplatformen, en dat die oplossingen samen een impact kunnen hebben. Die uitdaging probeert het Etikbnb-team aan te gaan. Met zijn gestructureerde, originele manier van werken streeft Etikbnb ernaar om onderlinge samenwerking en interoperabiliteit te verankeren in het hart van elk nieuw samenwerkingsproject. Bovendien hoopt het team dat nog veel initiatieven het voorbeeld van Etikbnb zullen volgen, uiteraard met respect voor de principes van openheid van vrije software.

We worden vandaag geconfronteerd met internetplatformen die meer kwaad dan goed doen. Ze zetten exorbitante bedragen in om alle vormen van concurrentie lam te leggen. Coöperatieve deelplatformen kunnen een sterk wapen in de strijd gooien: hun vermogen tot samenwerking! We moeten duidelijk maken dat er een democratisch alternatief bestaat voor wat onze democratieën ondermijnt. Het komt erop aan om van intenties naar acties over te gaan, wat vaak niet eenvoudig is. De medewerkers van Etikbnb zijn nu in hun appartement misschien op de goede weg. Daarvoor niets dan lof!

P.S.: Wil je je aansluiten bij de gemeenschap van “ambachtslieden van coöperatieve deelplatforms” die rond dit project groeit? Post dan een commentaar met je contactgegevens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *