Het documentatiecentrum laat u lezen…:

De wereld onder de loep

 

Het documentatiecentrum laat u lezen…: 

In deze rubriek vindt u de aanwinsten van het Smart-documentatiecentrum, dat in onze kantoren in Brussel is gevestigd.

In het Franse tijdschrift Socialter van november 2018 stelden de redactieleden “De Klassieken” voor: zeven boeken die, vanaf het einde van de 19de eeuw, van grote invloed zijn geweest op hoe wij in onze huidige maatschappij werk organiseren en waarderen.

NB: In het documentatiecentrum zijn enkel de Franse titels beschikbaar. Indien het boek vertaald is, vind je ook een link naar de Nederlandstalige uitgave.

 

 

 

 

 

 

 

Karl Marx           Le Capital I  /  Le Capital II et III              (1867)

Het Kapitaal zet een radicaal nieuwe koers uit in de politieke economie. Marx wil de essentie van het kapitalisme blootleggen. Hij legt de nadruk op de interne tegenstellingen die het kapitalistische systeem uiteindelijk moeten vernietigen, en de opkomst van een socialistische maatschappij moeten bewerkstelligen.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Le-Capital

 Le Capital I. Le procès de production du capital.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Le-Capital2

Le Capital II. Le procès de la circulation du capital.

Le Capital III. Le procès d’ensemble de la production capitaliste.

 

 

 

 

 

 

In het Nederlands:    Het Kapitaal.

https://www.boomfilosofie.nl/product/100-719_Het-kapitaal

I.Het productieproces van het kapitaal.

II.Het circulatieproces van het kapitaal.

III. Het proces van de kapitalistische productie als geheel.

 

 

 

 

 

 

 

Paul Lafargue             Le droit à la paresse       (1880)Lafargue hekelt een illusoir recht op arbeid, dat voor hem slechts een recht op ellende is. Hij stelt dat een echte menselijke activiteit alleen kan plaatsvinden in ledigheid, buiten het helse circuit van productie en consumptie.

Dit werk, inmiddels een klassieker, biedt stof tot nadenken over de plaats en de betekenis die wij in onze westerse samenlevingen aan de waarde van werk geven.

https://www.editions-allia.com/fr/livre/147/le-droit-a-la-paresse

 De vertaling lijkt uitverkocht maar online is de (korte) tekst in het Nederlands te lezen:

Het recht op luiheid :  https://www.marxists.org/nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm

 

 

 

 

 

 

 

Émile Durkheim             De la division du travail social    (1893)

Zonder het economisch belang van de arbeidsverdeling te betwisten, meent Durkheim in dit boek dat haar voornaamste functie sociaal is: de arbeidsverdeling brengt solidariteit voort, maakt individuen complementair en onderling afhankelijk, en genereert zo een nieuwe vorm van sociale cohesie.

https://www.puf.com/content/De_la_division_du_travail_social

 In het Nederlands verschenen onder de titel ‘Over de verdeling van de sociale arbeid’, maar lijkt niet meer verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Frederic Winslow Taylor    Principes d’organisation scientifique des usines    (1911)

In 1911 publiceerde Frederick Winslow Taylor The Principles of Scientific Management, waarin hij de grondslagen legt van de moderne organisatiekunde en een concept ontwikkelt van wat later het Taylorisme zou worden genoemd. Hij beschrijft een methode die het werk wetenschappelijk organiseert: iedere werknemer krijgt een precieze taak te doen die binnen een bepaalde tijd moet worden uitgevoerd om zo de productiviteit te optimaliseren. Henry Ford paste deze extreme arbeidsverdeling als eerste toe in zijn fabrieken met ‘de lopende band’.

https://www.ladissertation.com/Archives-du-BAC/BAC-Fran%C3%A7ais/FW-TAYLOR-Principes-dorganisation-scientifique-des-usines-322271.html

 In het Nederlands: 

https://managementboek.nl/boek/9789089590732/the-principles-of-scientific-management-nieuwe-nederlandse-vertaling-frederick-winslow-taylor

 

 

 

 

 

 

 

George Friedmann        Le travail en miettes        (1956) 

Dit boek is een van de eerste grote synthesen over moderne arbeid. Friedmann schetst hierin een levendig beeld van de samenleving die wordt beïnvloed door de “technische omgeving”. Zijn scherpzinnige blik op werk maakt deze klassieker van de sociologie tot een actueel boek dat nog steeds aanzet tot nadenken over de toekomst van werk.

https://www.editions-ulb.be/fr/book/?gcoi=74530100470310

 Niet in het Nederlands vertaald.

 

 

 

 

 

 

 

André Gorz        Métamorphoses du travail     (1988) 

André Gorz legt uit waarom en hoe de economische logica in staat is geweest haar wet op te dringen, de scheiding teweeg te brengen tussen werk en leven, tussen productie en behoeften, tussen economie en maatschappij. Waarom het onder onze ogen de maatschappij radicaal ontwricht; waarom vele activiteiten niet kunnen worden omgezet in betaald werk en werkgelegenheid zonder dat het aan zingeving verliest.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Metamorphoses-du-travail

Niet vertaald, wel een ander boek van Gorz:

https://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/nieuwe-boek-de-markt-voorbij-door-andre-gorz

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Le Naire et Clémentine Lebon     Le revenu de base  (2017)

Het basisinkomen is een actueel onderwerp in een wereld waarin werk, groei en carrières niet langer gegarandeerd zijn. Iedereen, van geboorte tot dood en onvoorwaardelijk, krijgt een bedrag betaald waarmee hij een menswaardig bestaan kan leiden. In zeven punten reiken de auteurs duidelijke en nauwkeurige handvatten aan om beter te begrijpen wat er op het spel staat in dit complexe debat dat vooral voor freelancers heel interessant zal zijn.

https://www.actes-sud.fr/node/57858

Niet vertaald in het Nederlands. Een Engelstalig boek over het basisinkomen van Philippe Van Parijs is ook aanwezig in het documentatiecentrum: Basic Income and the Left : A European Debate

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *