Internationaal seminarie 2022 met de Europese partners van Smart

Het leven van de gemeenschap

Ik vind het fantastisch dat internationale entiteiten over de grenzen heen samenkomen om over de begeleiding van kunstenaars te praten”, Luis Pôlet, bestuurslid van Smart

Van 21 tot 23 november vond er in de Brusselse kantoren van Smart een internationaal seminarie plaats. Het doel? Onze Europese partners ontmoeten, met hen praten en samenwerken. We laten je dit moment graag herbeleven dankzij dit interview met een van onze vennoten die ook bestuurslid is.

Luis Pôlet is 37 jaar en schilder. Hij is al 15 jaar lid van Smart en werd tijdens de laatste algemene vergadering van de coöperatie in juni 2022 verkozen als bestuurslid binnen de Raad van bestuur. Vandaag spreekt hij nog steeds met een brede glimlach over dat engagement: “Ik zat eens op café te praten met een vriend over ons engagement in de maatschappij. Vanaf een bepaalde leeftijd krijg je bepaalde verantwoordelijkheden die je accepteert of weigert: hoe en waarom engageer ik me? Wat met mijn sociaal leven als ik me ergens voor engageer?” Na dat gesprek besefte Luis dat Smart een groot deel van zijn dagelijks leven uitmaakt. Het was dus vanzelfsprekend dat hij zich als bestuurslid kandidaat zou stellen.

Bij de start van deze nieuwe functie krijg je veel informatie ineens. Dat is niet makkelijk en het vraagt veel tijd en inzet”, vervolgt Luis. Ook al is hij nog maar net bestuurslid, toch besluit Luis om deel uit te maken van de ‘internationale commissie’, die – zo leg hij uit – “de beslissingen voorbereidt die de RvB op internationaal vlak moet nemen”. Daarna volgt een debriefing op afstand en lectuur van een heleboel documenten (cijfers, analyses enz.), waarvan Luis het niet gewend is ze te ontleden maar die moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de situatie van Smart in Europa. Hij had nog maar net die informatie in zich opgenomen of het internationaal seminarie ging van start.

Internationaal seminarie: kennismaken met de realiteit van de Europese partners

Drie dagen lang kwamen de partners uit Europa (Smart Italië, Spanje, Zweden, Duitsland, Nederland en Oostenrijk) samen om het te hebben over gemeenschappelijke onderwerpen, zoals vorming, IT-tools of onze economische modellen. Ook Luis nam deel aan het seminarie: “Ik was aanwezig op twee specifieke workshops. Tijdens één ervan stelde elk land zijn troeven, moeilijkheden en evoluties voor. Het was heel interessant om hen daarover te horen vertellen […], omwille van de diverse personen achter elk land en het feit dat ze allemaal iets gemeen hebben: de wil om zorg te dragen voor hun leden en hen te begeleiden, door voort te bouwen op het ideaal van de Société Mutuelle pour les Artistes. Ik vind het fantastisch dat internationale entiteiten over de grenzen heen samenkomen om over de begeleiding van kunstenaars te praten.

Dankzij het seminarie werd Luis zich bewust van de beperkingen van zijn betrokkenheid binnen de internationale commissie: “Door dit evenement heb ik een beter inzicht gekregen in het lovenswaardige werk dat de coöperatie doet om de nodige dossiers voor te bereiden voor de bestuursleden, zodat ze een mening kunnen vormen. Ik begrijp beter wat de beperkingen zijn van mijn capaciteiten om beslissingen te nemen. Bovendien besef ik nu dat ik binnen ongeveer een jaar beter in staat zal zijn om concrete voorstellen te doen. Ik zal die tijd zeker nodig hebben om alles te begrijpen.

Mogelijkheden voor meer bekendheid

De kern van onze aanpak binnen de coöperatie bestaat erin de leden centraal te stellen in onze acties. Voor Luis is dat om zijn stem als actieve vennoot van Smart te laten horen: “Mijn collega’s van de coöperatie moeten begrijpen dat ze niet alleen zijn; dat het idee van een gemeenschappelijke visie, meer bepaald autonomer kunnen werken en een goede sociale zekerheid voor freelancers, ook ver buiten de grenzen van ons Belgenlandje ingang vindt.” Volgens Luis is het heel duidelijk wat er in de eerste plaats moet gebeuren: “Het is belangrijk informatie te geven over de mogelijkheden die een internationale federatie biedt. Als je een probleem hebt, kun je contact opnemen met het Smart-kantoor van het land waar je naartoe moet.

Ten slotte is het belangrijk te eindigen met een zeer concreet aspect: “Het is super te kunnen zeggen dat je, net als hier in de KOP in Brussel, naar een willekeurig Smart-kantoor kan gaan – Berlijn bijvoorbeeld – en daar zonder probleem kan gaan werken, een A3-blad in kleur kan afdrukken en een koffie kan drinken. Dat is ongelooflijk!

Zich nog meer onderdompelen in ieders realiteit

Hoewel Luis zegt veel nieuwe informatie gekregen te hebben en een jaar nodig te hebben om zijn plaats te vinden, denkt hij toch ook aan de toekomst: “Het zou fijn zijn als er de volgende jaren meer tijd besteed wordt aan contacten met de internationale commissie van de RvB, om ons beter te kunnen onderdompelen in hun realiteit. Drie dagen is veel te kort. Ik ben er zeker van dat de vaste teams van de verschillende Smart-kantoren in Europa en de leden zin hebben om meer dingen samen te doen. Er zou iets georganiseerd moeten worden om hen te helpen, te motiveren en zin te geven om nog verder te gaan. Ik vond trouwens dat de sfeer heel goed zat. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel mooie dingen kan opleveren, zoals het delen van moeilijkheden, maar ook en vooral, de verschillende manier om problemen aan te pakken.

Hij denkt ook na over een manier waarop Smart België haar partners kan begeleiden: “Naast de financiële steun voor het personeel van de Smart-entiteiten zouden we ook opleidingen, teambuildings, economische begeleiding enzovoort kunnen aanbieden. Zo zou België meer als sterke drijfkracht kunnen handelen dan als centrale kennisbank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *