Je fiscale fiche is beschikbaar

Diensten en tools

Heb je in 2021 via Smart een prestatie uitgevoerd? Dan is je fiscale fiche voor het boekjaar 2021 beschikbaar in de rubriek “Uw documenten” op je online Smart-account. Als je een vergoeding voor auteursrechten ontvangen hebt, vind je daar binnen enkele dagen ook je fiche 281.45 voor alle inkomsten uit auteursrechten.

Op wie is dit van toepassing?
Personen die in 2021 minstens een contract gepresteerd hebben (met ontvangst van een vergoeding) via een van de drie Smart-entiteiten: Verenigde Producties, Verenigde Opleidingen, het Interimpaleis.

Bijzondere gevallen:

 • Als je de prestaties in verschillende entiteiten hebt aangegeven, wordt er per entiteit een fiscale fiche aangemaakt. De naam van de entiteit wordt gepreciseerd in de titel van het pdf-document.
 • Als je artistieke prestaties hebt uitgevoerd (artistiek contract), wordt het vakantiegeld beheerd door de RJV. Die instantie zal je een brief met een fiscale fiche en een overzicht van je overgeschreven vakantiegeld bezorgen.
 • Als je in 2020 voor het Interimpaleis hebt gewerkt en het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten je een premie 2020 heeft overgeschreven. Die wordt beschouwd als een inkomen 2021 (aangezien ze in 2021 werd betaald). Ze moet op je belastingaangifte ingevuld zijn. Het SFU zal daarvoor een fiscale fiche opsturen.
 • Heb je een contract van onbepaalde duur? Dan vind je de fiscale fiche in Doccle.

Wat moet je doen?

Niet veel, want Smart heeft alles in orde gebracht! Je fiscale fiche 281.10 werd aan de belastingadministratie bezorgd en je inkomsten (afkomstig van Smart) werden vooraf ingevuld in je elektronische belastingaangifte op Tax-on-web. Je hoeft dus enkel maar te controleren of de bedragen correct werden ingevuld.

Dat is ook van toepassing voor de mensen die de belastingaangifte op papier gebruiken. Je fiscale fiche Smart is al in handen van de belastingadministratie. Toch moet je in de aangifte nog je “inkomsten Smart” aanduiden.

De ingevulde codes op de fiche 281.10:

 • 250: bezoldigingen (netto belastbaar) en voordelen alle aard
 • 251: vervroegd vakantiegeld
  • In geval van een standaardcontract: dit veld omvat alle vormen van vakantiegeld in verband met standaardcontracten (niet-artistieke contracten).
  • In geval van een artistiek contract (uitsluitend): dit veld is leeg in onze fiches 281.10 omdat de RJV dit bedrag communiceert.
 • 286: bedrijfsvoorheffing
 • 284: werkbonus
 • 240: PC-plan

Wanneer dien je de aangifte in?

Je kan je belastingaangifte indienen via Tax-on-web of op papier (vanaf mei). Dit zijn de termijnen:

 • Aangifte op papier: 30 juni 2022
 • Elektronische aangifte (via Tax-on-web): 15 juli 2022 (en nog later via een boekhouder).

Hulp nodig?

Op de site van de FOD Financiën vind je nuttige informatie over de papieren en de elektronische aangifte. Je vindt er ongetwijfeld een antwoord op al je vragen.

Had je graag hulp gehad om je belastingaangifte in te vullen? Dan kan je zowel bij de FOD Financiën als bij de meeste gemeenten terecht.

2 replies on “Je fiscale fiche is beschikbaar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *