Smart at the Social Economy Europe Conference 2023: “Storytelling is not enough, knowledge demands effort”

De wereld onder de loep

Op 8 juni nam Smart deel aan de conferentie “Social Economy Europe 2023” in Göteborg, in het kader van het Zweedse voorzitterschap van de Europese Raad. We delen de bemoedigende vaststelling met zowat alle sprekers dat de sociale en solidaire economie in de lift zit en stilaan de erkenning krijgt die ze verdient.

Dat blijkt uit verschillende Europese initiatieven rond sociaal ondernemerschap en de recente resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, die benadrukt hoe belangrijk de sociale economie is om de doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken. De algemene belangstelling voor de sociale en solidaire economie sinds de coronacrisis is aanzienlijk toegenomen. Ze wordt gezien als een geschikte vorm van ondernemerschap om eerlijke en duurzame welvaart te creëren, wat duidt dat onze economische paradigma’s op een scharnierpunt zitten.

Het is duidelijk dat de definitie van het begrip ‘sociale economie’ nog steeds voorwerp van discussie is. In sommige landen en regio’s heerst een enge definitie, waarbij de nadruk ligt op de inclusie van kansengroepen. Zo zijn er in Vlaanderen criteria vastgesteld voor ondernemingen in de sociale economie, gekoppeld aan gedeeltelijke financiële steun voor tewerkstelling. De sociale economie neemt echter andere vormen van ondernemerschap aan, waarbij sociale impact en een duurzaam bedrijfsmodel prioriteit krijgen. Susanne Westhausen, voorzitter van Cooperatives Europe en directrice van Kooperationen (DK), roept op tot een duidelijke Europese definitie van wat wordt bedoeld met sociale economie en sociaal ondernemerschap.

Tijdens deze reis kregen we ook de gelegenheid om een consortium van innovatieve, succesvolle Zweedse coöperaties te bezoeken. Vagen-Ut! (letterlijk “The way out” of “De uitweg!”) brengt milieuvriendelijke diensten en producten op de markt en stelt mensen tewerk die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Het bedrijf heeft meer dan 100 werknemers, van wie de meesten in het verleden te maken hadden met verslavingsproblemen of in aanraking kwamen met justitie. Vagen-ut! groepeert verschillende coöperaties die zich toeleggen op uiteenlopende commerciële activiteiten, zoals timmerwerk, fruitlevering, IT-diensten of tijdelijke opvang voor dieren.

De dag na de SEE2023-conferentie vond in Göteborg de algemene vergadering van CECOP plaats. CECOP overkoepelt 27 confederaties of nationale federaties van coöperaties en vertegenwoordigt zo 50.000 bedrijven met 1,3 miljoen werknemers in 15 Europese landen. Een echt zwaargewicht dus. Het is met onmiskenbare trots dat onze co-afgevaardigd bestuurder Anne-Laure Desgris Smart vertegenwoordigde als penningmeester en stemgerechtigd lid tijdens die algemene vergadering.

De komende 12 maanden zijn eerst Spanje (juli – december 2023) en vervolgens België (januari – juni 2024) voorzitter van de Europese Raad. Tijdens die periode moet het sociaal ondernemerschap aan zichtbaarheid winnen en moeten alle actoren de krachten bundelen om zoveel mogelijk te wegen op het beleid. De uitdaging blijft om de prioriteiten van verschillende regio’s en lidstaten zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen en de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap maximaal te stimuleren. Een eenduidig begrip van termen zoals sociale en solidaire economie is een eerste stap. Maar zoals Gianlucca Salvatori van Euricse aanhaalde tijdens de conferentie: “Storytelling is not enough, knowledge demands effort”. Het is dus aan alle sociale ondernemingen om hun rol op te nemen in een systeemverandering naar een duurzame economie op mensenmaat.

Bronnen en referenties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *