Smart in Europa in 2022

Het leven van de gemeenschap

Sinds 2007 heeft Smart België haar model over heel Europa verspreid. Eerst in Frankrijk en daarna in Spanje, Italië, Nederland, Zweden, Duitsland en Oostenrijk. We geven een overzicht van hun laatste nieuws en maken de balans op van het voorbije jaar.

In deze Kronik zoomen we in op het jaar 2022 van de internationale partners van Smart België.

We starten onze Europese rondreis in Frankrijk met goed nieuws. Even recapituleren: in maart 2022 leidden de economische moeilijkheden van Smart Frankrijk tot een gerechtelijk akkoord, een wettelijke beschermingsmaatregel die ervoor zorgt dat ondernemingen hun activiteiten in een beveiligd kader kunnen voortzetten. Na een “observatieperiode” van zes maanden sprak de handelsrechtbank van Rijsel zich op 13 december 2022 uit voor een stopzetting van het gerechtelijk akkoord, rekening houdend met de evolutie van de situatie, de dialoog met de schuldeisers en de economische vooruitzichten van Smart Frankrijk. Fantastisch nieuws dus voor de gunstige voortzetting van de activiteit van Smart in Frankrijk.

Eind 2022 herbevestigde de Raad van bestuur van Smart België bovendien zijn steun aan de internationale partners en de voorwaarden van die steun. De voorziene bedragen om Smart Frankrijk en de ontwikkeling ervan te begeleiden, werden bevestigd. Het plan 2021-2023, dat een economisch evenwicht beoogt in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Nederland, Italië en Zweden, werd dan weer aangepast om voort te bouwen op het in 2020 gestarte werk voor meer autonomie van onze partners. Er werd een investeringsbudget goedgekeurd en er werden beslissingen genomen over Spanje en Nederland.

Zo besloot de Raad van bestuur van Smart België om hun aanwezigheid in Nederland stop te zetten. De juridische constructie, de vooruitzichten en het volume van de activiteiten leidden tot de sluiting van de in Nederland gelanceerde stichting. Dat betekent niet dat er binnen enkele maanden of jaren niet kan worden nagedacht over de voorbereiding van een terugkeer, al zullen de basis en de visie dan anders moeten. Het besluit kwam er in overeenstemming met de vaste personeelsleden van Smart Nederland.

Wat Spanje betreft, is de financiële steun voor Smart Iberica één jaar eerder dan voorzien stopgezet. Er zijn voor die beslissing tal van strategische redenen. Smart België kan Smart Iberica wel blijven ondersteunen met niet-financiële middelen, zodat het project deel kan blijven van een internationaal netwerk.

We zijn de beide landen dankbaar voor hun werk om het Smart-project te ontwikkelen en leven in te blazen.

Elders in Europa wordt de ontwikkeling voortgezet.

In Italië was 2022 een schitterend jaar. Met meer dan 5 miljoen euro omzet kende de activiteit ongekende hoogten. Bovendien ontving Smart Italië 500.000 euro van de bankstichting Cariplo om podiumvoorstellingen te kunnen produceren en verspreiden op locaties die daar doorgaans niet toe dienen. De economische situatie in Italië leunt overigens dicht aan bij een financieel evenwicht. Meer nog, dankzij de beschikbare cashflow kan Smart Italië beginnen met de terugbetaling van de in 2017 en 2018 geleende sommen van Smart België. Ten slotte gaf de Raad van bestuur van Smart Italië in december 2022 zijn goedkeuring voor een stijging van één procentpunt van de bijdrage op de facturatie.

In Oostenrijk blijft het project voortgaan op zijn elan. In 2022 werden er veranderingen doorgevoerd in de directie. Sabine Kock, die aan de wieg van het project stond, legt haar functie in februari 2023 neer en geeft de fakkel door aan Angela Vadori, die op post blijft als CEO. Er werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een portaal voor het beheer van de profielen van de leden, het coöperatieve bestuur en vooral de activiteiten (facturatie, economisch beheer, lonen, onkosten …). De investeringen werden gefinancierd door subsidies en we hopen vanaf het eerste trimester 2023 te kunnen zien welke impact de tool heeft.

Smart Duitsland hielp bij het ontwerp en de ontwikkeling van de tool en zal binnenkort zelf de vruchten plukken van het portaal, dat tijdwinst zal opleveren en de ervaring van de Duitse leden zal verbeteren. Ook hier werden die aanzienlijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt dankzij subsidies. De omzet daalde in 2022 wel ten opzichte van vorige jaren. Dat kan grotendeels verklaard worden door de stijging van de bijdrage op de facturatie die eind 2021 werd goedgekeurd, maar waardoor bepaalde activiteiten met een grote omzet vertrokken zijn. Die daling van eigen middelen werd onmiddellijk gecompenseerd door inspanningen met betrekking tot de onkosten van de gedeelde onderneming.

In Zweden ten slotte overtreffen de resultaten alle verwachtingen.Via een beheeractiviteit van gesubsidieerde projecten heeft Smart Zweden bijna een evenwicht bereikt en blijft ze sterk groeien zonder oplopende tekorten. Ook zij ontwikkelden een tool om de administratieve taken te vereenvoudigen, het invoeren van gegevens te beveiligen en de gebruikerservaring te verbeteren. In 2023 treedt hij in werking.

Het team dat al die partnerschappen bij Smart België opvolgt, blijft de verschillende landen begeleiden naar meer economische autonomie en de vorming van een dynamisch netwerk dat de internationale dimensie van het Smart-project steeds concreter maakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *