Smart in Europa: nieuws van het netwerk

Het leven van de gemeenschap

We delen graag wat nieuws over sommige van onze partners in het netwerk Smart Europa, met wie Smart België niet alleen dezelfde waarden deelt, maar ook een herkenbaar merk sinds meer dan 15 jaar. Om een beter beeld te kunnen vormen van de dagelijkse realiteit van die coöperaties, krijg je een overzicht van hun diverse trajecten.

Smart Duitsland

Smart Duitsland heeft het aantal beroepsdomeinen waarin ze actief is, sterk uitgebreid. Niet alleen in de kunst-, cultuur- en creatieve sector uiteraard, maar ook in consultancy, IT en opleiding. De solidaire gemeenschap telt momenteel 1.000 leden van meer dan 50 nationaliteiten en uit 30 sectoren. Ze bevordert een duurzame, innovatieve werkomgeving en biedt op die manier sociale en financiële zekerheid aan autonome werkers.

“In Duitsland combineren we de vrijheid als freelancer met de veiligheid van arbeidsovereenkomsten van lange duur. Bovendien voeren we alle administratieve stappen uit voor onze leden. Om nog beter te doen, hebben we voor onze leden een digitaal platform op maat gecreëerd, dat de naam Smart Portal draagt.

Sinds het begin hebben we met alle betrokken partijen in de coöperatie gewerkt (leden, klanten, het team Smart en haar internationale netwerk van partners). We hebben aandachtig geluisterd: wie heeft wat nodig zodat alles goed samengaat? De doelstellingen werden al snel duidelijk: automatisering, zelfbepaling, netwerkvorming en democratische participatie. Het project werd ook mogelijk gemaakt dankzij een coöperatieve aanpak. We hebben immers middelen en ideeën uitgewisseld met Smart Oostenrijk, waardoor Smart Portal al vroeg in 2024 kon worden ingezet,” volgens Alicja Möltner, CEO van Smart Germany.

In juni 2023 ontving Smart Germany bovendien de New Work Award, een bekroning voor projecten en ondernemingen die de beroepswereld van morgen op een uitzonderlijke manier vormgeven. En ook, een bewijs dat het model Smart bijzonder belangrijk is voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van freelancers in Duitsland.

Smart Oostenrijk

“De lancering van het nieuwe digitale platform van Smart Oostenrijk in 2024 was een aanzienlijke sprong voorwaarts naar een digitale en geautomatiseerde toekomst. Dankzij het portaal kunnen zowel het team als de gebruikers efficiënter samenwerken, en dat wordt enorm gewaardeerd. We hebben gemerkt dat het team productiever is en daar zijn we fier op. Ook de reacties van de gebruikers zijn positief, het platform is duidelijk gestructureerd en heel intuïtief. Het volgende waar we ons op willen concentreren, is de gids voor de begeleiding van de gebruikers! Een belangrijke tool die vooral gebruikt zou worden door de leden van de coöperatie om een antwoord te vinden op al hun vragen.” Dat zegt Simay Zwerger, communicatieverantwoordelijke voor Smart Oostenrijk.

Smart Oostenrijk is een klein team (3,5 voltijds equivalenten), maar ze doen er alles aan om een efficiëntere, gedigitaliseerde coöperatie te worden die zich richt op de gemeenschap die ze levendig houdt. Door de productiviteit van het team te verbeteren, kunnen ze zich nu richten op de uitbreiding naar nieuwe sectoren. Tot nu toe was de meeste dringende die van de podiumkunsten, maar sinds mei 2024 hebben ze hun diensten ook opengesteld voor toeristische gidsen. De volgende doelstelling bestaat erin om potentiële gebruikers van die nieuwe sector te kunnen aantrekken. Vooral met de nieuwe sectoren is hun aanpak meer gericht op de gemeenschap en het coöperatief leven.

Smart Frankrijk

In 2020 kreeg onze partner Smart in Frankrijk een zware economische klap. Na een moeilijke periode werd er in 2022 voor Smart Frankrijk een gerechtelijke saneringsprocedure opgestart (stand van zaken over de toenmalige situatie: https://smartbe.be/nl/news/smart-frankrijk-een-stand-van-zaken/).

Ondanks de inspanningen en genomen maatregelen voor economisch herstel in de voorbije twee jaar is de financiële situatie van de coöperatie Smart Frankrijk amper verbeterd. Begin juni 2024 werd de onderneming in gebreke gesteld en op 10 juni bevestigde een zitting van de rechtbank de gerechtelijke liquidatie van Smart Frankrijk, zonder voortzetting van de activiteit. Dit persbericht werd net na de zitting gepubliceerd: https://mailchi.mp/a5ef86afdb28/cest-le-clap-de-fin-pour-smart-france?e=29cc766d3a.

In navolging van Smart Frankrijk (georganiseerd als SCIC, société coopérative d’intérêt collectif n.v.d.r.) zijn er nog twee coöperaties die activiteiten aanbieden:

GrandsEnsemble, een algemene activiteiten- en werkgelegenheidscoöperatie in Rijsel in de regio Hauts-de-France;

CoopPortage, een in 2022 opgerichte coöperatie waarop tal van gebruikers van Smart Frankrijk zijn overgestapt.

Die twee coöperaties ontwikkelen zich volop. De economische moeilijkheden die hierboven beschreven zijn, hebben enkel een impact op Smart Frankrijk.

Smart Italië

“We zijn zeer divers en de enige coöperatie in Italië die loongarantie biedt. In de sector staan we bekend voor ons professionalisme en onze goede reputatie, omdat we de wet respecteren en altijd in het belang van onze leden handelen. We zijn bijzonder actief in de sector van de podiumkunsten, maar ook in de audiovisuele sector. Gaandeweg zetten we ook meer stappen in de informaticasector, die momenteel groeit als kool.

Onze groei stagneert wel wat de laatste tijd, maar de cijfers zijn goed. We hebben immers een omzet van 7 miljoen euro, we tellen bijna 4.000 leden en tot onze grote vreugde hebben we onlangs vastgesteld dat we in 2023 het break-evenpunt hebben bereikt. Dat stelt ons gerust en motiveert ons om te blijven doorgaan en de kwaliteit van onze diensten te blijven verbeteren. In dat opzicht werken we momenteel aan het digitaliseringsproject om intern efficiënter te kunnen werken en een betere dienstverlening te kunnen bieden aan onze leden. Begin dit najaar gaan we normaal gezien online!” aldus een enthousiaste Donato Nubile, CEO van Smart Italië.

Dit nieuws uit Italië is heel motiverend en toont aan dat het project levensvatbaar is. Met de algemene vergadering op 4 juli 2024 worden de komende weken voor de zomervakantie nog feestelijk en emotioneel voor Smart Italië. Want ze bestaan intussen 10 jaar, een ideaal moment om alle leden en partners uit te nodigen zonder wie ze dit resultaat niet hadden kunnen halen.

Smart Zweden

De leden van Smart Coop Sweden zijn afkomstig uit verschillende professionele sectoren, maar vooral uit de culturele en creatieve sector. Ze kunnen rekenen op een betere sociale zekerheid dankzij transparante tewerkstellingsvoorwaarden, contracten en beroepsverzekeringen. Sinds haar oprichting in 2012 heeft Smart Coop Sweden ongeveer 3.000 autonome werkers in Zweden tewerkgesteld. Haar netwerk telt meer dan 6.000 creatieve autonome werkers. De coöperatie is uniek in Zweden en helpt bij de productie van opdrachten en projecten die gefinancierd zijn door overheidssubsidies, of bij het beheer van kosten, lonen, contracten en reizen voor haar leden. Ze biedt een oplossing die vergeleken kan worden met een productiehuis voor creatieve ondernemers.

“Van 2021 tot 2023 hebben we meer dan 300.000 euro geïnvesteerd in nieuwe IT-infrastructuur om onze operaties autonomer en digitaal te maken, en dus te zorgen voor meer efficiëntie. Na de gefaseerde lancering van een groot digitaal platform in december 2023 voeren we momenteel nieuwe procedures in, testen we de IT-omgeving en geven we opleidingen aan onze gebruikers om de nieuwe administratieve procedures onder de knie te krijgen.

In april 2024 hebben we ook bepaalde functionaliteiten aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwste technische vereisten. De gebruikers reageerden heel enthousiast, wat zich dan weer vertaalde in een grotere efficiëntie en een goede financiële ontwikkeling. Zo hebben we in mei 2024 de hoogste omzet van het jaar gedraaid, 825.000 euro om precies te zijn. Een doelstelling die we hoopten te bereiken door te investeren in een nieuwe IT-infrastructuur die uniek is in Zweden.

Door de verslechtering van de economische situatie in de cultuursector is het aantal nieuwe gebruikers en projectsubsidies gedaald, maar met het nieuwe internetplatform verwachten we een continue stijging van de facturatie. De recessie zet zich door in het eerste trimester 2024, maar met een bestand van 3.000 leden, van wie gemiddeld 300 actieve leden die begeleid worden door een bijzonder toegewijd achtkoppig team, zien we de volgende maanden van 2024 positief tegemoet,” aldus Iwona Preis, CEO van Smart Coop Sweden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *