Smart in Progress blijft doorgaan, ook in quarantaine

Diensten en tools Getuigenissen

De participatieve cyclus die vorig najaar voor de vierde keer gelanceerd werd in België en voor het eerst in Frankrijk, behandelt zeven thema’s (drie in België, vier in Frankrijk), waar verschillende werkgroepen zich over buigen. Intussen hebben alle lokale bureaus van Smart een aantal vergaderingen georganiseerd om die thema’s te bespreken en aanbevelingen te doen. Momenteel worden de aanbevelingen door de werkgroepen uitgeschreven en ingediend. Vervolgens zal de raad van bestuur ze analyseren, bespreken en goedkeuren of aanpassen, om ze uiteindelijk om te zetten in concrete acties, die dan weer op hun beurt ter stemming worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Smart in Progress wordt intussen voortgezet op afstand. Alle werkgroepen zijn er op inventieve wijze en dankzij de nodige flexibiliteit in geslaagd om toch samen te komen en voort te werken. Overal in Frankrijk en in België werden videoconferenties georganiseerd en nieuwe samenwerkingstools uitgeprobeerd, zoals animaties, digitale whiteboards en interactieve post-its.

Wie weet, misschien is deze quarantaineperiode wel bevorderlijk voor de inspiratie. Wil je meer weten, neem dan contact op met je adviesverlener in het dichtstbijzijnde bureau. Voor Smart in Progress 2019 bestaat er sinds kort bovendien een wiki-pagina. De verschillende groepen kunnen er hun verslagen van de vergaderingen op kwijt of kunnen over een thema naar keuze nota’s toevoegen.
We proberen momenteel uit te zoeken hoe we de aanbevelingen met jullie kunnen delen en verder verfijnen (buiten de gevormde werkgroepen om). Dat zal waarschijnlijk via de wiki-pagina gebeuren door middel van onlineraadplegingen of videoconferenties.

Meer weten over Smart in Progress

Raadpleeg hier de wiki van Smart in Progress

Contact: smartinprogress@smart.coop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *