Strategie 2025: hernieuwde ambitie voor het project van Smart

Nieuws

Smart 2025 is het Belgisch-Franse strategische kader van de coöperatie voor de komende vijf jaar. Na input van het proces Smart in Progress werd het plan door het afgevaardigd bestuur en de Raden van bestuur herwerkt, en ten slotte door de vennoten in België goedgekeurd. Françoise Kemajou, lid van de Raad van bestuur, en Maxime Dechesne, een van onze afgevaardigd bestuurders, brachten tijdens de algemene vergadering verslag uit over de uitwerking en stelden de zes pijlers voor. Bekijk hun presentatie.

 

 

Van Smart 2020 naar Strategie 2025

In 2014 heeft de wissel van het afgevaardigd bestuur aanleiding gegeven tot een periode van diepgaande verandering in de geschiedenis van Smart. De nieuwe fase werd vormgegeven door het strategisch plan ‘Smart 2020’, de coöperatieve dimensie van Smart werd herzien en de democratie binnen de onderneming vernieuwd. In België was er financieel herstel, terwijl de ontwikkeling in Europa gestaag werd doorgezet. Belgische en Franse projecten smolten samen, functies en teams van de ondersteunende structuur werden gereorganiseerd, en er kwamen steeds sneller meer diverse beroepen en doelgroepen bij.

Het jaar 2020 markeerde het symbolische einde van die periode en aan het hoofd van de groep Smart werd een nieuw afgevaardigd bestuur benoemd. Er werd een pagina omgedraaid voor een nieuw hoofdstuk van vijf jaar. Bovendien werd het duidelijk dat de actie van Smart een vernieuwd strategisch kader nodig had.

Een lichtpuntje aan een troebele horizon

Net als de rest van de wereld verkeerden onze gedeelde onderneming en haar leden in grote onzekerheid door de coronacrisis. Werknemers dreigen te verarmen, de ‘historische’ beroepen van Smart (podiumkunsten, evenementensector, cultuur…) beleven eendiepgaande crisis en de socialezekerheidssystemen in de welvaartsstaten blijken bijzonder kwetsbaar. Met andere woorden, zowel ons beroeps- als ons privéleven is nog complexer en beangstigender geworden. Tijdens de gezondheidscrisis toonde Smart dat haar intenties, organisatie en principes wel standhouden. Vandaag helpt ze haar leden immers om er economisch gezien weer bovenop te komen en te dromen van nieuwe projecten. In de toekomst zal ze, meer dan ooit, de gesprekspartner bij uitstek zijn voor al diegenen die, naar aanleiding van hun ervaring tijdens de lockdown, zin hebben om zelf te kunnen kiezen wat voor werk ze doen, hoeveel ze werken en hoe, en met wie ze samenwerken.

Het jaar 2025 is dichtbij, maar toch ver weg. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe Smart op vijf jaar tijd zal evolueren. En toch is deze situatie niet ongunstig voor onze coöperatie. Sterker nog, ze biedt tal van mogelijkheden. In de komende vijf jaar zou het coöperatieve idee immers een centrale plaats kunnen innemen in het openbare debat, zouden miljoenen mensen hun standpunt ten opzichte van werk kunnen herzien, en zouden de fundamenten van de sociale bescherming heruitgevonden moeten worden. Als dat zo is, zal Smart klaarstaan om een krachtig, flexibel, oprecht en coherent signaal te geven, zowel voor onze ledengemeenschap als daarbuiten. Dat is het doel van dit strategisch plan.

Een participatieve uitwerking

De grote lijnen van de Strategie 2025 van Smart zijn het resultaat van een collectieve, lange, veeleisende,organische en participatieve uitwerking.

Een eerste bijdrage kwam van het participatief proces Smart in Progress, waarbij in België en Frankrijk tal van onderwerpen werden besproken. Alle leden van de groep Smart, en bij uitbreiding de partners van de coöperatie, konden samen met anderen een bijdrage leveren aan de gesprekken en zo hun steentje bijdragen aan de gemeenschappelijke democratie.

De rijke verzameling informatie die voortvloeide uit dat collectieve denkwerk en overleg (150 aanbevelingen tussen 2016 en 2020), diende als basis voor de afgevaardigd bestuurders om een gemeenschappelijk strategisch plan 2020-2025 voor België en Frankrijk te schrijven. Hun werkdocument hebben de Raden van bestuur van de groep Smart (SmartCoop, de stichting SmartBe, SCIC SmartFr, SCOP GrandsEnsemble) in de loop van 2020 besproken, herwerkt en aangepast. Het definitieve plan werd goedgekeurd door de voornoemde instanties die de algemene vergaderingen van vennoten vertegenwoordigen. Vervolgens wordt het in juni 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering in België. Voor Frankrijk zijn er voor 2021 strategische prioriteiten op de korte termijn bepaald naar aanleiding van de situatie in het land.

Die strategische visie bevat uiteraard niet de hele strategie van Smart voor Frankrijk en België. Ze wordt aangevuld met concrete economische elementen (middelen, budgetten…) en onderverdeeld in operationele acties met innovatieve pistes om onze ambities waar te maken. Dit document moet de grote actielijnen uittekenen waar de hele Smartgemeenschap de komende vijf jaar op zal kunnen steunen.

Raadpleeg de Strategie 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *