Vooruitzichten 2021: Woordje van het afgevaardigd bestuur 

Nieuws

Beste leden en vennoten, 

“Werk, samen, autonomie, solidariteit, sociale economie, ondernemerschap, sociale bescherming, gedeelde onderneming: Voor 2021 wensen we jullie graag een glimlach op ‘t gezicht en 365 dagen om te delen met elkaar!” Onze allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar! 

Het jaar 2020 was op alle vlakken een beproeving, zowel individueel als collectief, en zowel in ons privéleven als wat het werk betreft. De gezondheidscrisis, de verschillende lockdowns en de economische schommelingen in onze activiteiten raakten ons allemaal met volle kracht. Maar we hebben met deze ongeziene situatie leren omgaan en zijn niet bij de pakken blijven neerzitten. 

Met het coronaplan zette Smart niet alleen solidaire steunmaatregelen op om het hoofd te bieden aan de geannuleerde prestaties en andere, specifieke behoeften. Ze organiseerde ook opleidingen en bood begeleiding bij de hervatting van activiteiten in een context die nog altijd onzeker is. 

In 2020 noteerden we in België een daling van de omzet met 21 % en in Frankrijk met 32 % ten opzichte van het jaar ervoor. Het ziet er wel naar uit dat de situatie stilaan de goede kant opgaat en we volgen nauwgezet de productiecijfers en de cashflow van de gedeelde onderneming, die stabiel blijven. 

In Frankrijk werd de impact van de gezondheidscrisis nog verergerd door een aanval van de regering op ons coöperatief model, waardoor we onze activiteit op het vlak van de podiumkunsten moesten opschorten. Een harde dobber voor een gemeenschap die al zwaar getroffen was door het stilvallen van de sector. Solidariteit en inzet blijven geboden, de actieve leden getuigen over de legitimiteit van een collectief economisch model en wij, van onze kant, beroepen ons op onze rechten bij de bevoegde rechtbank. 

Samen met de Belgische en de Franse raden van bestuur hebben we het voorbije semester veel werk verzet, steunend op het participatieve traject van Smart in Progress, dat tussen 2016 en 2020 maar liefst 150 aanbevelingen opleverde. De aanbevelingen dienden als basis voor een voorstel van strategische pijlers en prioriteiten voor 2021-2025, zowel voor België als voor Frankrijk, die door de raden van bestuur van SmartCoop, de stichting SmartBe, SCIC SmartFr en SCOP GrandsEnsemble besproken en herwerkt werden. Tijdens de volgende algemene vergaderingen in België en Frankrijk leggen we de strategie ter goedkeuring aan jullie voor. 

De inzet is groot. In de komende vijf jaar schrijven we aan een nieuw hoofdstuk, omdat de actie van Smart in een nieuw strategisch kader gegoten moet worden. De gezondheidscrisis heeft immers niet alleen een impact op de korte termijn, maar confronteert onze gedeelde onderneming en haar leden (en de hele wereld) met een periode van onzekerheid, zoals ook mocht blijken uit de algemene vergaderingen in 2020. Door het risico op verarming van de werknemers, de diepgaande crisis die de historische beroepen van Smart (podiumkunsten, evenementensector, cultuur ) meemaken en de verandering van de socialezekerheidssystemen in de welvaartsstaten, zijn zowel ons beroeps- als ons privéleven nog complexer geworden. 

In de komende vijf jaar zou het coöperatieve idee een centrale plaats kunnen innemen in het openbare debat, zouden miljoenen mensen hun standpunt ten opzichte van werk kunnen herzien, en zouden de fundamenten van de sociale bescherming heruitgevonden moeten worden. Als dat zo is, zal Smart moeten klaarstaan om een krachtig, oprecht en coherent signaal te geven, niet alleen voor haar leden. Het strategisch plan moet ervoor zorgen dat we daarin slagen. De Frans-Belgische strategie moet beleidslijnen en uit te voeren punten uitzettenterwijl we toch blijk geven van aanpassingsvermogen en oog blijven hebben voor onze omgeving. Binnenkort kunnen we jullie de inhoud meer in detail voorstellen. 

Zowel wij als alle werknemers van de ondersteunende teams danken jullie voor het vertrouwen en we wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar, met veel zorg voor jezelf en voor de anderen, maar ook met collectieve energie in ons streven naar een betere samenleving en een andere wereld. 

Anne-Laure Desgris, Maxime Dechesne 

Afgevaardigd bestuurders van Smart 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *