Werken in het buitenland: welke formaliteiten?

Diensten en tools

Werk je wel eens in het buitenland? Wist je dat Belgische werknemers of werknemers die in België wonen, die in het buitenland gaan werken, zich aan de wetgeving op het vlak van detacheringen moeten houden? Dit zijn de formaliteiten die je moet vervullen.

1. Raadpleeg voor je vertrek de website van de FOD Buitenlandse zaken om te kijken wat de geldende adviezen en regelgevingen zijn voor het land waar je heengaat.

2. Vraag het document A1 aan

Waarover gaat het?

Een werkgever die een werknemer naar een ander land stuurt om er te werken, moet bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) een detacheringsaanvraag indienen.

Het document dat door de RSZ wordt afgeleverd, is het A1-formulier.

Met dat document kunnen werknemers bewijzen dat ze tijdens hun prestatie in het buitenland afhangen van de Belgische sociale zekerheid. Je kan immers enkel gedetacheerd worden als je verbonden bent aan de RSZ en je dus je werkdagen aangeeft.

Wat moet je doen?

Voor een prestatie in Frankrijk moet je niets speciaals doen, behalve dan Frankrijk aanduiden als land van tewerkstelling wanneer je in de interface een contract ingeeft. Op basis van de ingevulde informatie zal de administratieve dienst van Smart automatisch het document bij de RSZ aanvragen.

Voor prestaties in een ander land stuur je een e-mail naar teamadmin@smart.coop met vermelding van:

de data van het contract (het contract moet al op je account ingegeven zijn)

de naam en het exacte adres van de plaats van tewerkstelling (precies en compleet adres)

Op basis van die informatie zal de administratieve dienst het A1-formulier onmiddellijk aanvragen bij de RSZ, die ons het document vervolgens binnen de 28 dagen bezorgt.

Zodra we het ontvangen hebben, sturen we het via e-mail naar je op.

3. Vraag de voorafgaande melding van detachering of DPD aan (enkel voor prestaties in Frankrijk)

Waarover gaat het?

Dit document is een vereiste voor de Franse staat voor alle buitenlandse werknemers die in Frankrijk gedetacheerd zijn. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om sociale dumping te voorkomen en ervoor te zorgen dat de Franse wetgeving wordt nageleefd, meer bepaald op het vlak van lonen of wat de beschermingsmaatregelen voor werknemers betreft.

Wat moet je doen?

Minstens 24 uur vóór het begin van de prestatie (en dus niet de dag zelf) je prestatie ingeven, om er zeker van te zijn dat je over het document beschikt. De Franse arbeidsinspectie kan er tijdens je prestatie in Frankrijk immers om vragen.

Voor prestaties die tijdens het weekend of op maandag vóór 12 uur plaatsvinden, moet het contract uiterlijk op vrijdagochtend om 9 uur ingevoerd worden. Zo heeft de administratieve dienst van Smart tijd om je aanvraag te verwerken.

Als je de prestatie niet binnen die termijnen ingeeft, kan de DPD niet overhandigd worden.

4. Frankrijk: Regel van de zes opeenvolgende werkdagen

Volgens het Franse Arbeidswetboek mogen loontrekkenden op het Franse grondgebied niet meer dan 6 dagen op rij werken. Concreet vertaalt zich dat in een verplichte wekelijkse rustdag (artikel L. 3132-1 van het Franse Arbeidswetboek).

Daarom is het nodig om ten laatste op de 7e dag van je contract een rustdag in te geven.

5. Vul het PLF-formulier (Passenger Locator Form) in als je tijdens deze coronaperiode vanuit het buitenland naar het grondgebied terugkeert (ongeacht waar je vandaan komt). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen professionele en niet-professionele reizen. Vanaf 1 juli moeten personen die op zakenreis geweest zijn ook het PLF-formulier invullen (in plaats van het formulier Business Travel Abroad of BTA).

4 replies on “Werken in het buitenland: welke formaliteiten?”

Hoe zit het met mensen die omwille van de aard van hun reizend beroep (gidsen op rondreizen door Europa of Managers op riviercruises die grensoverschrijdend varen) dan? En wat als de prestatie er één is waarbij 14 dagen een cruise wordt georganiseerd in Frankrijk? daar zijn geen vrije dagen tijdens deze werkperiode (je kan moeilijk tegen de toeristen zeggen: “vandaag doe ik helemaal niets!”. Hoe is dat dan in te geven?

Beste Kurt,
bedankt voor je vraag.
Door de vakantieperiode heeft het antwoord even op zich laten wachten, onze excuses daarvoor. In Frankrijk is het wettelijk verplicht om na 6 werkdagen een rustdag in te lassen, ongeacht de aard van het beroep. Heb je toch hulp nodig om je prestaties in te geven? Neem dan gerust contact op met je adviesverlener.
Vriendelijke groeten
Het team van Smart

Hoe zit het met dringende depannage werken in Frankrijk of Duitsland ?
Deze zijn geen 24 h op voorhand gekend.
Dwz ..klant belt met bvb een lek (milieu) onze depannagedienst moet onmiddellijk vertrekken om het euvel op te lossen.

2e case : Onze diensten vertrekken richting Duitsland om daar onderhoud te doen bij verschillende klanten. Afhankelijk van de duurtijd van de werken wordt de planning door de dienst constant zelf aangepast, waardoor er niet juist een dag en uur kan doorgegeven worden waar hij werkzaam is.
Hoe gaan wij daar mee om ?

Beste Rena,
Het A1-document kan je na de uitvoering van de prestatie opvragen.
Wat betreft het DPD-formulier (of voorafgaande melding van detachering) voor prestaties in Frankrijk willen we vragen om de termijn van 24 uur vóór de uitvoering van de opdracht zo veel mogelijk na te leven. De prestatie moet in elk geval aangegeven worden vóór ze start, ook als het niet lukt de termijn van 24 uur te respecteren.
Neem zeker contact op met je adviesverlener om samen te bekijken hoe je dit het best aanpakt.
Met vriendelijke groeten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *