Workshops ‘corona-exit’: wat na corona? 

Vie coopérative

Misschien heeft de gezondheidscrisis weinig impact op je gehad, of misschien ben je door de aard van je activiteiten net wel aan het virus blootgesteld. Of was je genoodzaakt om te stoppen met werken? Of kon je toch blijven werken, maar dan van thuis uit (in een kleine ruimte of terwijl je ook de kinderen moest bezighouden)? 

In elk geval heeft deze unieke, ongeziene situatie het doen en laten, de ingesteldheid, en het dagelijkse houvast van veel mensen en hun naasten danig overhoopgegooid.  

Hoe ga je om met de exitstrategie en de gevolgen?
Hoe ga je terug aan de slag met nieuwe doelstellingen voor ogen? 

Om jullie te helpen een praktisch antwoord te bieden op die vragen, organiseren we ‘corona-exit’-workshops.

Tijdens de workshops worden de volgende thema’s behandeld:
de economische dynamiek van de activiteit: de kost verdienen met mijn beroep
persoonlijke autonomie: zelf beslissingen nemen over mijn werk, leren omgaan met mijn werktijd, een goed evenwicht vinden tussen werk en privéleven enz.
rekening houden met wat er rondom mij gebeurt: mijn werk uitvoeren met het oog op de evolutie van sectoren, de economische omgeving, of juridische, ethische en sociale uitdagingen enz.
de coöperatieve dimensie: samenwerken aan een gemeenschappelijk kader van solidariteit, socialisering en beproeving waartoe we bijdragen en dat ons ondersteunt.

Met deze workshops willen we jullie weer uitzicht bieden op de toekomst, op basis van wat jullie beleefd hebben.
De workshops worden in verschillende fases georganiseerd: eerst ontmoeten we elkaar via virtuele weg (een workshop van enkele uren, gevolgd door sessies per groep op basis van de behoeften). Vervolgens zal het mogelijk zijn om fysiek af te spreken per regio. We zullen in kleinere groepen werken en indien nodig is er ruimte voor individuele begeleiding.

Elke workshop zal in goede banen geleid worden door een paar moderatoren, opleiders en eventueel experts, al naargelang de behoeften. Het doel: aanleiding geven tot nieuwe operationele vooruitzichten, uitwisselingen, coöperatieve initiatieven tussen vennoten, en andere gemeenschappelijke projecten.

De workshops moeten de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen, elkaar terug te zien en in alle autonomie of in groep onder begeleiding samen te werken. Op basis van de behoeften en noden kan deze stap gevolgd worden door aangepaste opleidingen om nieuwe competenties aan te leren (via het opleidingsprogramma van Smart), maar ook door specifieke overlegmomenten met je adviesverlener om je activiteiten te doen evolueren of nog actief deel te nemen aan het coöperatief leven van Smart (Smart in Progress, collectieve begeleiding …).

Deze workshops zijn enkel voorbehouden voor onze vennoten en leden, die gratis kunnen deelnemen. Smart neemt de kostprijs immers op zich.

Interesse? Dan vind je alle praktische informatie op deze link (Opgelet, plaatsen zijn beperkt tot 30 personen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *