Tijdelijke werkloosheid toegekend aan werknemers (artiesten en andere functies) in het kader van evenementen

België De wereld onder de loep

Tijdens de zitting van de Commissie voor Sociale Zaken op 8 mei 2020 kondigde de minister van Werk, mevrouw Nathalie Muylle, aan dat ze bepaalde versoepelingen heeft goedgekeurd om tijdelijke werkloosheid toe te kennen aan artiesten en andere werknemers die hadden moeten aangenomen worden voor evenementen die omwille van de coronacrisis opgeheven werden. 

Eerder was al een maatregel goedgekeurd voor artiesten en technici uit de artistieke sector, meer bepaald dat de periode om (opnieuw) een beroep te kunnen doen op de neutralisering van de degressiviteit (of het kunstenaarsstatuut) voor drie maanden bevroren werd (april-mei-juni 2020). Tot onze grote tevredenheid werd die maatregel concreet gemaakt in een koninklijk besluit van 23 april 2020. 

Het persbericht dat we van het kabinet van de minister van Werk ontvingen, lichtte de beslissing van de minister toe om meer bescherming te bieden aan die werkers: Werknemers uit de evenementen- en artistieke sector zullen een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona onder de volgende voorwaarden: 

  • Het moet gaan om een artistieke prestatie die of evenement dat door een beslissing van de nationale veiligheidsraad werd afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers; 
  • Het evenement/de artistieke prestatie moest plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 31 augustus 2020; 
  • De werknemer/artiest zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dit ongeacht de functie; 
  • Uit de aanvraag van de werknemer/artiest en de aangifte van de werkgever moet blijken dat het evenement/de artistieke prestatie en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al voorzien waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dat moet blijken uit schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard (offertes, programmaboekjes, mails, enz.), met een datum vóór 15 april 2020, die bij de aanvraag van de werknemer worden gevoegd; 
  • Voor de werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag het bewijs zijn gevoegd dat de werknemer, in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement. 
  • De werknemers of artiesten ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat ze in normale omstandigheden gewerkt zouden hebben. 
  • De RVA zal toezien op de correcte naleving van de maatregel en zal controles uitvoeren wanneer er vermoedens zijn van fraude. 

Hoewel het begrip evenement niet gedefinieerd is, wat ongetwijfeld aanleiding zal geven tot specifieke vragen, merken we op dat de minister niet enkel doelt op artiesten. De maatregel is immers bestemd voor alle werkers die in het kader van opgeheven evenementen aan de slag zouden gaan. Dat breidt de bescherming uit naar andere dan de puur artistieke beroepen (catering, technici …). 

Opvallend is ook dat de minister rekening gehouden heeft met de specifieke eigenschappen van een sector waar schriftelijk opgestelde arbeidsovereenkomsten (vaak van erg beperkte duur) soms onbestaande zijn of pas laattijdig opgesteld worden. Het feit dat het bewijs van de prestatie door schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard (offertes, programmaboekjes, mails, enz.) geleverd mag worden, is daar een illustratie van. 

Bovendien vinden we het positief dat de specifieke situatie van werkers die in het kader van evenementen worden aangeworven, in aanmerking genomen wordt. Desalniettemin blijven we alles op de voet volgen en we zullen onze regering zeker blijven wijzen op het cruciale belang van sociaal rechtvaardige beslissingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *