Belasting op autokosten: wat er verandert voor jouw Productie-eenheid

Diensten en tools

Als je kosten voor professionele verplaatsingen met de wagen terugbetaald krijgt, dan is dit artikel voor jou van toepassing. Een deel van die uitgaven is onderworpen aan belastingen, een fiscale kost die voor een stuk door de Productie-eenheden betaald zal worden. Voor 100 euro terugbetaalde autokosten is 10 euro ten laste van je Productie-eenheid. Het collectief neemt 5 euro op zich. We leggen het uit.

Voor we echt in het onderwerp duiken, is het belangrijk te weten dat onze onderneming (Verenigde Producties vzw) onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat we belastingen betalen op basis van ons jaarresultaat, dat berekend wordt door onze uitgaven van onze inkomsten af te trekken.

De fiscale wetgeving stelt dat bepaalde uitgaven niet helemaal fiscaal aftrekbaar zijn, ook wel verworpen uitgaven (VU) genoemd. Dat is het geval voor professionele verplaatsingen met de wagen (forfaitaire vergoedingen voor professionele verplaatsingen met een privévoertuig).

Een voorbeeld: we betalen je 100 euro kosten voor een professionele verplaatsing met de wagen terug. Die 100 euro kan niet afgetrokken worden van de inkomsten van de onderneming om haar belastingen te berekenen. Voor 100 euro terugbetaalde autokosten leidt dat tot een fiscale meerkost van 15 euro.

Verenigde Producties moet op 60% van die vergoedingen 25% belastingen betalen (het standaard vennootschapsbelastingtarief). Die 60% is het deel van de autokosten dat niet fiscaal aftrekbaar is. Voor elk miljoen euro autokosten dat we jullie terugbetalen, betekent dat dus dat Verenigde Producties 150.000 euro belastingen betaalt (25% van 60% van 1 miljoen, ofwel 25% van 600.000 euro).

Tot vandaag nam het collectief die belasting op zich via de gemeenschappelijke pot. Omdat het werkvolume en daardoor ook de autokosten blijven stijgen, hebben we die regeling echter herbekeken. Bovendien moeten we zorg dragen voor het milieu en erop toezien dat vervuilende individuele vervoermiddelen niet overmatig gefinancierd worden, ook al kunnen velen onder jullie niet zonder.

Daarom hebben we beslist dat twee derde van het belastingbedrag aan de Productie-eenheden wordt doorgerekend en dat een derde ten laste blijft van het collectief (en dus de gemeenschappelijke pot).

Bijvoorbeeld, voor 100 euro terugbetaalde autokosten bedraagt de fiscale meerkost 15 euro. Die wordt verdeeld als volgt:

  • 10 euro ten laste van de Productie-eenheid (2/3e van de belasting);
  • 5 euro ten laste van het collectief (1/3e van de belasting).

We willen in de toekomst nog verdergaan en de hele fiscale kost van de autokosten individueel doorrekenen aan de Productie-eenheden. Daarvoor hebben we meer details nodig over de gebruikte voertuigen (CO2-uitstoot, bouwjaar, brandstof, nummerplaat enz.). In bepaalde gevallen kunnen die gegevens aanleiding geven tot een lager belastingtarief. Want hoe minder vervuilend wagens zijn, hoe minder ze belast worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst en vooral willen we preciseren dat niet jij als werknemer die belasting betaalt. Ze is ten laste van Verenigde Producties (1/3e van het bedrag) en de klant of Productie-eenheid (2/3e van het bedrag).

Berekening van het individuele belastingbedrag

60% van het terugbetaalde bedrag aan autokosten x 25% = totale fiscale kost.

2/3e van die totale fiscale kost zal ten laste zijn van de Productie-eenheid.

Bijvoorbeeld: voor een terugbetaling van 100 euro autokosten bedraagt de individuele belasting 10 euro en is de gemeenschappelijke belasting ten laste van Verenigde Producties 5 euro. Simpel gezegd komt de individuele belasting op 10% van de terugbetaling van autokosten en neemt het collectief 5% van de terugbetaling op zich.

Als je de tool 3in1 gebruikt, wordt het bedrag van de belasting automatisch opgeteld bij de verplaatsingsvergoeding die je terugbetaald moet krijgen. Dat betekent dat het uiteindelijk de klant is die de belasting zal betalen. Blijf je toch bij het oorspronkelijke factuurbedrag, dan zal je werkbudget lager zijn. We raden je dan ook ten stelligste aan om het bedrag van die belasting in je factuurbedrag door te rekenen. Al kies je als Houder natuurlijk zelf wat je doet.

Als je de tool Activiteit gebruikt, wordt het belastingbedrag vanaf 23 oktober op de rekening van je Productie-eenheid (Budget en Beschikbaar) in mindering gebracht via een automatische verrichting die “RCT” heet (inkomsten Smart).

 

Wat verandert tijdens het codering van een onkost in jouw Smart Account (Tool 3in1)

“Terugbetaald bedrag” = het bedrag dat jij invult en terugbetaald krijgt

“Totale kost voor de Productie-eenheid” = de totale kost voor de productie-eenheid, die de meerkost van 10% omvat. Dat bedrag wordt afgetrokken van het facturatiebedrag, om vervolgens het loonbudget te kunnen bepalen.

Samenvatting van onkosten

In de stappen «Facturatie en type de contrat» en «Bevestiging» van uw codering, verschijnt een nieuw veld «Deelneming in VU», dat de 10% omvat.

 

 

Wat er verandert wanneer je op je Smart-account onkosten invoert (tool Activiteit)

“Terugbetaald bedrag” = het bedrag dat de begunstigde op diens persoonlijke bankrekening ontvangt wanneer de onkostennota is toegewezen.

“Totale kosten voor de activiteit” = bedrag dat aan de begunstigde is overgeschreven, vermeerderd met 10% (individuele belasting). Het totale bedrag zal dan ook van de rekening van de Productie-eenheid afgetrokken worden.

Overzicht van de onkosten

In het overzicht van de onkosten is er dus door de betaling van de fiscale meerkost (10% van het terugbetaalde bedrag) een verschil tussen het terugbetaalde bedrag en de totale kosten voor de activiteit.

 

Je vindt ook alle informatie over het onderwerp op https://guide.smart.coop/docs/nl/uitgaven-die-niet-fiscaal-aftrekbaar-zijn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *