[Update 29-07-2020] Tijdelijke werkloosheid: welke stappen moet ik ondernemen?

Nieuws Smart en ik

NEW Vanaf 24/07/20 past Smart zich aan wat betreft de contracten van korte duur en volgt hiermee de richtlijnen aangekondigd in de FAQ van de RVA.

Bijgevolg zal Smart enkel nog aanvragen voor tijdelijke werkloosheid aanvaarden indien:

Je werkt in het kader van festivals en andere evenementen die door de Nationale Veiligheidsraad werden geannuleerd:

Je moet een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement. Als je bovendien voor dagen gelegen tussen de dagen van “geannuleerde” tewerkstelling waarvoor je aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet je ook een formulier C4 over het einde van de tewerkstelling afleveren.

Zoals in de FAQ van de RVA is vermeldvind je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT op de site van de uitbetalingsinstellingen. 

Voor de artistieke en niet-artistieke contracten :

  • Een geschreven bewijs van een nominatieve belofte van een arbeidsovereenkomst, gedateerd voor 15 april (voor de evenementen die gingen plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus) en gedateerd voor 13 maart (voor de evenementen die gingen plaatsvinden tussen 13 maart en 30 april). Deze belofte van arbeidsovereenkomst moet verplicht de precieze data van de ingeplande prestaties vermelden.
  • Een bewijs van annulatie ten gevolge van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Voor de niet-artistieke contracten :

  • Bovenop de twee bovenvermelde bewijzen, dien je ook het bewijs te leveren dat je voor de referentieperiode van 14/03/2019 en 31/08/2019 tewerkgesteld was in het kader van gelijkaardig evenement.

Nodige bewijsstukken: Opgelet! De bewijsstukken moeten voorgelegd worden aan de uitbetalingsinstelling door de vennoot op het moment dat hij/zij de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indient.

Op ons online platform dien je je keuze te maken op het ‘coronascherm’. Een overzicht van de procedure vind je hier (27 juli)

Opgelet: de tijdelijke werkloosheid kan niet worden toegekend:

  • New: Indien je werk niet binnen het kader van een evenement valt
  • Als de prestatie een studentencontract is.
  • Als je een loon hebt gekregen of zal krijgen (voor een prestatie via Smart of een andere werkgever) voor de dag waarvoor je tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd. Het is immers niet mogelijk om voor dezelfde dag een tijdelijke werkloosheidsuitkering én een andere vergoeding te ontvangen;
  • Als je een ‘klassieke’ werkloosheidsuitkering hebt gekregen. Het is immers niet mogelijk om voor dezelfde dag een klassieke én een tijdelijke werkloosheidsuitkering te ontvangen.

 

LEES OOK : Tijdelijke werkloosheid: stand van zaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *