Tijdelijke werkloosheid: stand van zaken

Smart en ik

Even recapituleren. Het coronaplan werd erg snel na het begin van de gezondheidscrisis uitgewerkt: Kronik ging online op 30 maart en we keken reikhalzend uit naar de aankondigingen van de regering. 

Midden maart hadden ze bij de RVA geen oren naar een tijdelijke werkloosheidsregeling voor personen met een contract van bepaalde duur dat op 13 maart nog niet was gestart.  

Negen dagen later, op 22 maart, paste de RVA haar FAQ aan, maar zonder resultaat. Idem op 26 maart … 

Tot 3 april was tijdelijke werkloosheid in België geen optie: het was enkel mogelijk om contracten te verbreken wegens overmacht. Toch legde Smart zich niet neer bij die schadelijke situatie voor haar werknemers: we startten met intense lobbyacties en vroegen jullie – via onze adviesverleners  om geduld te oefenen. 

Pas op 3 april paste de RVA haar FAQ aan als gevolg van een beslissing van de minister van Werk. De dag erop lanceerden we een plan om personen met een contract van bepaalde duur op tijdelijke werkloosheid te kunnen zetten, wat ongekende juridische analyses en IT-ontwikkelingen met zich meebracht. We zetten onze inspanningen echter op goed geluk voort, aangezien de RVA haar FAQ bleef aanpassen: op 15 april, dan 23 april de deur bleef wel op een kier, maar de voorwaarden waren vaag. Maar dan, op 30 april, viel de deur weer onherroepelijk dicht. De RVA voegde nieuwe voorwaarden toe waardoor het onmogelijk leek om personen met een contract van bepaalde duur op tijdelijke werkloosheid te zetten. Na een diepgaande financiële analyse en de raad van bestuur was Smart tegen 10 april echter vastbesloten om voet bij stuk te houden: we zouden tijdelijke werkloosheid aanvragen, ook al bleven de FAQ van de RVA vaag in alle opzichten. Bovendien waren we klaar voor andere mogelijkheden, zoals de uitbetaling van contracten die de RVA voor tijdelijke werkloosheid zou weigeren voor redenen die wij niet legitiem vinden. Het getreuzel van de RVA heeft geleid tot veel tijdverlies. 

We begrepen algauw dat de tijdelijke werkloosheid juridisch geconsolideerd moest worden: we moesten bewijs verzamelen voor het feit dat een concrete overeenkomst met een klant aanleiding zou geven tot een contract. Na de voorbereiding van beheer- en archiveringstools startten onze adviesverleners vanaf 15 april dan ook met een lange telefoonmarathon van thuis uit. Al het personeel van Smart doet immers aan telewerk. Tezelfdertijd moesten er informaticatools ontwikkeld worden ook van thuis uit. Bovendien werd het personeel van Smart zelf voor een deel op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet: tegen eind april waren jullie activiteiten immers met 30 % gedaald, met als gevolg dus minder middelen voor de gedeelde onderneming. 

Nog op 15 april lanceerden we de IT-ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid. 

De tijdelijke werkloosheidsregeling gaf aanleiding tot nieuwe aangifteformulieren (zoals de aangifte ASR 5 bij de RSZ) die bij ons nooit geautomatiseerd werden, nieuwe sociale documenten (een bijlage bij de C4), en een enorme herziening van onze systemen. We hadden bijvoorbeeld nooit gedacht een situatie mee te maken waarbij een geldig contract bestaat (nodig voor de tijdelijke werkloosheid) zonder uitbetaling van de werkgever, zonder versturing van de factuur naar de klant en dus ook zonder impact op het budget of het beschikbaar van de tools. Na een diepgaande analyse van de informaticacodes beseften we dan ook dat we buiten het bestaande systeem om moesten handelen.  

Op 18 mei konden de eerste aangiften ASR 5 eindelijk vertrekken. Tegen 22 mei werden de aangiften voor alle contracten van maart, april en mei gefinaliseerd. Vanaf 25 mei (deze week dus) zullen jullie de sociale documenten ontvangen: arbeidsovereenkomsten, C4 (met bijlage), enz. 

Smart had uiteindelijk 35 dagen nodig om een ongeziene, complexe oplossing te ontwikkelen voor een groot, onverwacht probleem. Hoewel dat op organisatorisch en operationeel vlak uitzonderlijk snel is, beseffen we dat het voor jullie wel lang wachten was om alle aangiften en documenten aan jullie uitbetalingsinstelling te bezorgen en  nog maar eens na een onzekere termijn  een uitkering te kunnen ontvangen.
Tot vandaag werden 758 van jullie (op 3.853 actieve werknemers tijdens de periode van 13 maart tot 31 mei) en 2.114 contracten, voor 10.174 werkdagen op tijdelijke werkloosheid gezet.
Bovendien kregen we van jullie op twee weken tijd maar liefst 1.983 bewijsstukken van een gesloten overeenkomst met een klant die zeker tot een contract geleid zou hebben  

We willen jullie vragen ons te verontschuldigen voor de lange wachttijden en de vervelende gevolgen die dat voor sommigen onder jullie heeft teweeggebracht. Jullie mogen er zeker van zijn dat we al onze beschikbare middelen inzetten om jullie zo snel mogelijk de nodige sociale documenten te bezorgen. 

Ten slotte verdienen alle teams van Smart nog een pluim voor hun inzet en de kwaliteitsvolle oplossingen die ze bieden, in het bijzonder de adviesverleners die jullie elke dag begeleiden. Ze staan jullie immers meer dan ooit bij om probleemsituaties op te lossen en we willen hen daarvoor hartelijk bedanken. 

Ook jullie nogmaals bedankt voor het vertrouwen en jullie begrip sinds het begin van deze ongekende situatie. 

LEES OOK : Tijdelijke werkloosheid: welke stappen moet ik ondernemen?

One reply on “Tijdelijke werkloosheid: stand van zaken”

Verontschuldigingen zijn niet nodig, jullie hebben echt heel snel, goed en hard gewerkt binnen de mogelijkheden. Het is een onverwachte en complexe situatie in een al vrij complex bureaucratisch systeem, dus alle begrip en vooral veel dank voor de hulp. Super!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *