De juridische dienst – Begeleiding in dienst van de Smart-gemeenschap

Diensten en tools

De juridische dienst bestaat uit Bernadette, Dimitri, Gilles en Sebastiaan. Als een van de gedeelde diensten binnen onze coöperatie geeft dit vierkoppige team juridisch advies, zowel in Frankrijk als in België. We laten je graag kennismaken met het team en hun dagelijkse taken en bezigheden.

Hoe is de juridische dienst samengesteld? 

Alle juristen van het team hebben een brede algemene vorming. Elk van hen kan dus geraadpleegd worden voor de brede waaier aan juridische materies die doorgaans voor Smart behandeld worden: arbeidsrecht, recht van de sociale zekerheid, handelsrecht, fiscaal recht, publiek recht, intellectueel eigendomsrecht, internationale mobiliteit.

Voor ze bij Smart aan de slag gingen, werkten alle juristen elders. Het team kan dus bogen op een rijke bagage en ieder lid heeft zo zijn affiniteiten:

  • Bernadette Tshiebue is gevormd in het gerechtelijk privaatrecht, handelsrecht, contractrecht, auteurs- en merkrecht;
  • Dimitri Kernel is gevormd in het publiek recht, maar houdt zich in de praktijk graag bezig met arbeidsrecht of contractrecht;
  • Gilles Thomas is gespecialiseerd in de rechten en het statuut van artiesten, en wordt veel geraadpleegd op het vlak van vennootschapsrecht en fiscaal recht;
  • En Sebastiaan Van den Brande ten slotte heeft een voorliefde voor bemiddeling.

Hoe ziet een werkdag er voor jullie uit?

We worden vooral geraadpleegd voor vragen in verband met de activiteiten van de leden: het beheer van commerciële geschillen, de herlezing van arbeids- of huurovereenkomsten, de verdediging van rechten (auteursrechten, enz.). Bovendien bieden we juridisch advies aan alle directies van de structuur Smart, bijvoorbeeld wat betreft de verandering van de statuten, de volmachten van de verschillende entiteiten enz.

Een laatste belangrijk aspect van ons werk heeft betrekking op pedagogie. We vinden het belangrijk om het recht bevattelijk te maken zonder er afbreuk aan te doen, en zorgen er dan ook voor dat we goed uitleggen waarom we een bepaald antwoord geven om de leden en adviesverleners te helpen. Ten slotte geven we ook vormingen over juridische onderwerpen.

Op welke manier hebben het model en de filosofie van Smart een invloed op jullie manier van werken?   

Een klassieke juridische dienst benadrukt doorgaans de risico’s en zal dus eerder een “blokkerende” rol spelen. Wij proberen echter zo pragmatisch mogelijk te zijn, zodat onze leden hun werk naar behoren kunnen doen en de risico’s kunnen delen in plaats van ze elk individueel op zich te moeten nemen.

Hoe en waarom kunnen we een beroep op jullie doen?

We werken nauw samen met het team van adviesverleners. Zij spelen de vragen van de leden door en vormen dan ook een onontbeerlijke schakel tussen de juridische dienst en de leden. De vragen van de leden houden doorgaans verband met hun activiteit in de coöperatie.

De juridische dienst kan de leden zelfs tot in de rechtbank bijstaan. We zijn altijd heel trots als we de rechten van ondernemers tijdens een proces kunnen verdedigen en gelijk krijgen.

Onze opdracht is echter altijd gekoppeld aan de beroepsactiviteit van het lid bij Smart. We antwoorden dus niet op juridische vragen die tot de privésfeer of een professioneel leven buiten Smart behoren.

Kunnen jullie voorbeelden geven?

Zeker. We kunnen bijvoorbeeld een lid helpen om de inhoud te begrijpen van een huurcontract voor een lokaal waar hij of zij tekenles wil geven, zeker als het de bedoeling is om de huurkost als onkost in te brengen in een Activiteit binnen de coöperatie.

Of we geven advies over de aangifte van een Smart-prestatie in het buitenland en waarvoor de opdrachtgever de belasting aan de bron heeft ingehouden voor het land waar de prestatie heeft plaatsgevonden.

Heb je als lid juridische vragen, praat er dan over met je adviesverlener, die contact zal opnemen met ons team. Als wij geen advies kunnen geven, kunnen we je doorverwijzen naar andere instanties, zoals de huurdersbond of de vzw VSDC. Daarenboven zijn er advocaten met wie Smart samenwerkt, die je deskundig advies kunnen geven tegen een voordelig tarief.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *