De Raad van bestuur van SmartCoop op seminarie in Charleroi

coöperatie

Op 24 en 25 januari vond in Charleroi het jaarlijkse winterseminarie van de Raad van bestuur van SmartCoop plaats. Het was de perfecte gelegenheid om dieper in te gaan op de werking van onze gedeelde onderneming en na te denken over strategische vragen.

Samen met het directieteam brachten vijftien bestuursleden twee dagen door op de sociale ondernemingssite van de vzw Monceau-Fontaine om zich over een aantal dossiers te buigen. Het Smart-team van Charleroi, met op kop Amaury Haegeman – adviesverlener en zelf bestuurslid – zorgde er samen met het team coöperatief leven voor dat de groep goed onthaald werd.

Waarom een seminarie?

In tegenstelling tot de tweemaandelijkse vergaderingen is dit seminarie niet bedoeld om beslissingen te nemen. Er wordt eerder feedback gegeven over lopende projecten, naar de toekomst gekeken en gediscussieerd, maar er is ook tijd voor nieuws over het dagelijkse reilen en zeilen in de coöperatie.

Op dag een stonden de strategie “Smart 2025” en de diensten van de onderneming op het programma. De directieleden deelden echter eerst hun laatste nieuws met de anderen om een beter inzicht te krijgen in de operationele werkelijkheid. Daarna werd er gewerkt rond de ‘aangescherpte’ strategie voor 2025, er volgt binnenkort meer info op Kronik. Het doel: samen nagaan of de strategie overtuigend is en overeenstemt met de behoeften van het moment om ons in 2025 naar veranderingen te leiden die absoluut noodzakelijk zijn.
De eerste dag werd afgesloten met een bezoek van Kévin Guillermin van de coöperatie GRAP, die ondersteunende diensten biedt aan activiteiten die lokale biologische voeding aanbieden in de streek van Lyon. Zo ontdekten we hoe ze hun diensten voor leden aanpakken en hoe ze de activiteiten op lange termijn begeleiden. Het was ook de perfecte overgang naar het onderwerp van dag twee: het design van de diensten van Smart. Anders gezegd, de diensten van Smart herzien door middel van vier configuraties om nog efficiënter te kunnen antwoorden op de behoeften van de leden. Dankzij onze uitwisselingen konden we een nauwkeuriger definitie formuleren van de diensten die aan de langlopende ondernemingsprojecten binnen Smart voorgesteld worden, door de geboden diensten en de wederzijdse verbintenis te versterken enz.

De laatste halve dag was gewijd aan een ontmoeting tussen de verschillende instanties van de coöperatie: de Raad van bestuur, ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, het ethisch comité en het directieteam. Zo konden de verschillende instanties elkaar beter leren kennen met het oog op een betere sociale dialoog in de coöperatie en kregen ze inzicht in elkaars respectieve verwachtingen, vooral op het vlak van samenwerking en verstandhouding tussen de instanties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *