Een gezamenlijke verklaring van alle Smart-entiteiten in Europa

Nieuws

Smart is in heel Europa actief in veertig steden in negen landen, hoewel we het liever hebben over “grondgebied” om naar lokale realiteiten en gemeenschappen te verwijzen.

België en Frankrijk, waar Smart respectievelijk 22 en 12 jaar geleden het licht zag, zijn nog steeds de grootste op economisch vlak. De andere vestigingen zijn in de voorbije jaren wel geëvolueerd tot wettelijk onafhankelijke ondernemingen geïnspireerd op het basismodel.

Dit is een verhaal over het proces dat leidde tot de gezamenlijke uitgave van een “Coronaplan” door Smart in Europa.

1 april: in de namiddag organiseert de coöperatie Smart in België en Frankrijk een persconferentie om het Coronaplan voor te stellen en een oproep te doen aan de verschillende overheden (een eerdere voorstelling van het plan, twee weken eerder, was zonder officieel antwoord gebleven). De persconferentie (die je hier (in het Frans) kan herbekijken) wordt live gevolgd door alle internationale partners van Smart, die de Franstalige versie van het Coronaplan op voorhand op de website van Smart gelezen hadden. Na afloop van de persconferentie maakt het bureau van Milaan een document op over de goedkeuring van een Europees plan. Onze Italiaanse collega’s zijn op dat moment immers al enkele weken getuige van de impact die de coronacrisis en de Italiaanse overheidsmaatregelen op hun leden hebben.

2 april: onder leiding van Smart Berlijn wordt het document aangevuld met de waarnemingen van alle Smart-bureaus.

3 april: het definitieve document, in het Engels, wordt gepubliceerd op de intranetpagina “Smart International Covid”. In de namiddag kondigen verschillende Smart-vestigingen in Europa “An ambitious solidarity project: Smart launches the Corona Plan” aan, dat via hun respectieve websites en op de sociale netwerken wordt gepubliceerd.

De verschillende versies van het document met alle toevoegingen van de Smart-vestigingen in verband met de maatregelen zijn beschikbaar op deze links:

De hele betrokkenheid van Smart reikt echter veel verder dan dat:
• Hoewel de bovenstaande tijdlijn pas begint bij de persconferentie van 1 april, was Smart zich al veel eerder bewust van de impact op haar leden en vennoten van de door overheden opgelegde quarantainemaatregelen: eerst in Italië en vervolgens in Spanje, Duitsland en andere landen. Meer nog, ongeacht hun omvang hebben alle individuele entiteiten een zinvolle invulling gegeven aan de hele situatie en bijgedragen tot de concrete maatregelen die Smart vervolgens nam.
• Als deel van haar adviesfunctie in heel Europa biedt Smart niet alleen de bestaande vormen van steun aan haar leden, maar voert ze ook enquêtes om de lokale situaties beter te begrijpen en op te volgen (meer info volgt binnenkort op Kronik).
Het gebruik van een document dat door de verschillende internationale entiteiten van de Frans-Belgische coöperatie Smart wordt gedeeld, getuigt zonder twijfel van een collectieve, grensoverschrijdende visie. Maar worden de intentieverklaringen ook door concrete maatregelen gevolgd? Jazeker, ook al moet het Europese plan zich wel aan de werkelijkheid van elk grondgebied aanpassen. Want gezien onze eigen capaciteiten en de omvang van de crisis zullen we lokaal bijkomende steun moeten zoeken om de nodige steun- en herstelmaatregelen te kunnen toepassen.

Met het plan is Smart vastberaden om:

• de wederzijdse hulp tussen leden te blijven bevorderen, diepgaandere samenwerkingsvormen na te streven met publieke en private instellingen, klanten en andere partners;
• middelen en kennis te blijven delen, deel te nemen aan een brede collectieve reflectie over nieuwe economische, commerciële en herverdelende modellen enerzijds en manieren om werkers te beschermen buiten het kader van hun arbeidsovereenkomst om;

zodat we – samen – efficiënte oplossingen en een concreet beleid kunnen uitwerken op basis van internationale samenwerking en solidariteit, zowel in Europa als ver daarbuiten.

Tijd brengt raad, maar samen zijn (en voelen) we ons sterker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *