Een prijsverhoging gepland? Doen!

België De wereld onder de loep

De inflatie staart ons in het gezicht: de prijzen van goederen en diensten zijn sinds het begin van het jaar globaal gestegen en in december zelfs met gemiddeld 5,3 %.

Eind 2021 daalde de euro in waarde ten opzichte van 2020. Je hebt bijgevolg meer euro’s nodig om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen. Jullie worden er dagelijks mee geconfronteerd wanneer jullie boodschappen doen, de elektriciteitsrekening en verwarming betalen, en binnenkort wordt de huur verhoogd … Ook op professioneel vlak merken jullie het ongetwijfeld, door de hogere prijzen voor grondstoffen of bepaalde diensten.

In België bestaat er zoiets als de loonindexering. Die zorgt ervoor dat die prijzen en de schaalminima worden aangepast wanneer de stijging van de inflatie een zekere bovengrens overschrijdt. Dat mechanisme is een syndicale verworvenheid die trouwens regelmatig in vraag wordt gesteld door de werkgeversorganisaties.

We mogen niet vergeten dat de barema’s slechts minima zijn. Het zijn geen “officiële lonen”, maar een loongrens waaronder een werkgever (in dit geval Smart) geen werknemers mag aanwerven.

Het spreekt voor zich dat we de stijging van de schaalminima volgen. We zullen dus iets meer loon naar werk krijgen, gelukkig maar. Alleen is dat niet genoeg. We staan dan ook achter het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI), waar de vakbonden al jaren om vragen. De budgetten van jullie economische activiteiten zouden moeten volgen.

Jullie zijn loontrekkers, maar ook houder van een economische activiteit in een gedeelde onderneming (Verenigde Producenten binnen SmartCoop). In die hoedanigheid onderhandelen en bemiddelen jullie over prijzen en budgetten.

We weten allemaal dat de markten de neiging hebben om de verkoopprijzen van de door jullie activiteiten geproduceerde en verkochte goederen en diensten te doen dalen … Maar het is niet omdat klanten zogezegd “maar een bepaald budget hebben en geen euro meer kunnen betalen”, dat je daar ook gehoor moet aan geven. Een factuur van 300 of 5.000 euro in 2021 die op 1 januari 2020 met 5 % stijgt tot 315 of 5.250 euro, zal bijna automatisch aanvaard worden. Een andere prestatieverstrekker zoeken die lagere prijzen vraagt, kost de klant meer dan wanneer hij jouw prijsstijging zou aanvaarden. Bovendien besteedt de pers erg veel aandacht aan de inflatie en hoe alle bedrijven zich zullen moeten aanpassen. Het komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het is nu of nooit.

Samen kunnen jullie beslissen om jullie tarieven met minstens 5 % te verhogen om het effect van de inflatie niet alleen te moeten incasseren. Anderen passen net zo goed hun prijzen aan!

Jaarlijks werken jullie met meer dan 20.000 binnen de gedeelde onderneming. Laat de markt de wet dus niet dicteren. Door samen te ijveren voor een duurzame stijging van de tarieven van jullie prestaties en de goederen en diensten die door de Activiteiten verkocht worden, beschermen jullie tenminste een beetje jullie financiële autonomie en jullie beroepsinkomsten. Akkoord, in feite zijn jullie concullega’s, maar laat de prijzen niet kelderen om een bestelling binnen te halen. Daarmee bewijzen jullie niemand een dienst, noch jezelf noch de werkende gemeenschap. Autonomie wint pas aan kracht vanuit een collectieve efficiëntie: in tegenstelling tot wat de neoliberale leer ons voorhoudt, duwt het individualisme gaandeweg de autonomie opzij om enkel plaats te laten voor de ‘sterksten’.

Door samen te werken in een gedeelde onderneming, autonoom maar solidair, worden we ons ook samen bewust van jullie en onze collectieve kracht.
Veel werkplezier in 2022!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *