Financiering tegen 0 %, het overwegen waard!

Diensten en tools

Wist je dit al? Smart biedt een lening met nultarief aan om de ondernemingsprojecten onder de vleugels van Verenigde Producties in deze periode te ondersteunen bij de hervatting van hun activiteiten.

Alle beheerders van een Activiteit komen hiervoor in aanmerking.

Dit is een kans om je professionele project te blijven ontwikkelen, door te investeren in een opleiding of benodigdheden die aanleiding geven tot een uitgebreider aanbod of nieuwe kansen voor je activiteit. Want ook als je activiteit die kost momenteel kan dragen, is het misschien interessant dat je de investering niet in één keer hoeft af te betalen, maar over meerdere maanden kan spreiden. Dat geeft toch iets meer ademruimte. Met de financiering tegen 0 % is het dus ook mogelijk de betalingen te spreiden, ook al heb je de nodige middelen in je activiteit, zonder dat het je ook maar iets kost.

Als enige voorwaarde (zoals voor elke financieringsaanvraag bij eender welke structuur) vragen we om een mooie, boeiende uitleg over je project en je financieringsbehoefte.

Het is immers wel de bedoeling dat we volledig overtuigd raken van je project en je activiteit.

Bereid dus de nodige informatie voor zodat je adviesverlener je zo goed mogelijk kan helpen:

Beschrijving van je activiteit

Waarom heb je deze financiering nodig?

Wat zijn je huidige doelstellingen en moeilijkheden?

Je adviesverlener zal je dan helpen bij de formalisering van je aanvraag om het dossier in te vullen dat ter goedkeuring aan het directiecomité zal worden voorgelegd.

Over hetzelfde onderwerp: Je activiteit hervatten en ontwikkelen, hoe kan je dat financieren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *