Je activiteit hervatten en ontwikkelen, hoe financier je dat?

Diensten en tools

In het kader van het Coronaplan dat in maart gelanceerd werd, kan Smart je – dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de maatregelen van Finance & Invest Brussels – helpen bij de financiering van je projecten. Bovendien lanceert Smart voor de Activiteiten een lening met nultarief.  

Alle economische activiteiten hebben vroeg of laat financiering nodig, bijvoorbeeld voor meer werkkapitaal, om investeringen te kunnen doen of materiaal te kopen, voor onderzoek en ontwikkeling, voor marketingdoeleinden of om een opleiding te volgen. 

Op dat moment richt een onderneming zich doorgaans tot haar bankinstelling om een kaskrediet of lening te verkrijgen. 

Als gedeelde onderneming garandeert Smart voor een deel de financiering van je activiteiten. Tot nu gebeurde dat vooral door te voorzien in het nodige bedrijfskapitaal om de lonen te betalen. Sinds 2018 kunnen Activiteiten bovendien een krediet krijgen om investeringen te doen. De dossierkosten hiervoor bedragen 3 % van het toegekende bedrag. 

Vanaf nu breiden we de interne kredietverlening echter uit naar andere vormen van financiering. Voor Activiteiten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, wordt dit interne krediet gefinancierd door een uitzonderlijk krediet van Finance & Invest Brussels, dat op initiatief van de Brusselse Regering aan Smart werd toegekend. Voor de rest van het land zet Smart België haar eigen middelen in. 

Daarnaast breiden we ons tweede mechanisme voor de financiering van jullie Activiteiten uit: door een persoonlijke inbreng via rekening-courant die later kan worden terugbetaald. 

  • Persoonlijke inbreng via rekening-courant: je brengt ten persoonlijke titel middelen in om je Activiteit te ontwikkelen. Die middelen kan je binnen een termijn van vijf jaar laten terugbetalen volgens een met Smart overeengekomen regeling in functie van de middelen van je Activiteit. Aan deze financieringsvorm zijn geen intresten verbonden. 
  • Het interne krediet: Smart voorziet een onderling overeengekomen bedrag op de rekening van je Activiteit dat je op vaste vervaldata terugbetaalt. Elk intern krediet dat tot 31/12/2021 wordt toegekend, zal niet onderworpen zijn aan dossierkosten of intresten: het is dus een lening met nultarief. Smart zal je ook niet vragen om persoonlijk garant te staan voor dit krediet, zoals banken nog te vaak doen met zelfstandigen en kleine ondernemingen. 

Je kan de beide financieringsvormen uiteraard combineren. 

Zowel het interne krediet als de persoonlijke inbreng via rekening-courant zijn vrijgesteld van de gemeenschappelijke bijdrage van 6,5 %: het is een tijdelijke financiering die geen deel uitmaakt van de omzet, en ze zijn dus niet onderworpen aan die regel van onze coöperatie. 

Leningen met nultarief, hoe werkt het? 

Een lening met nultarief, wat is dat? 

Een lening met nultarief (intern krediet) is een voorschot dat Smart toekent aan je Activiteit en waarvoor je het hoofdgebruik in de leningsaanvraag moet bepalen: aankoop van materiaal en uitrustingen, inkoop van voorraden, werkkapitaal, opleidingen enz. 

Tot eind 2021 en in het kader van het Coronaplan stelt Smart deze lening uitzonderlijk voor aan de Activiteiten, zonder dossierkosten of intresten. Ze moeten dus enkel het bedrag van de lening terugbetalen. Alle Activiteiten die tijdens deze economische, sociale en gezondheidscrisis inspanningen moeten leveren, moeten kunnen blijven steunen op de gedeelde onderneming, die niet enkel hulp biedt op het vlak van aangiften, maar ook jullie economische partner is. 

Voor wie? 

De vennoten van Smart die beheerder zijn van een Activiteit. 

Voor welk gebruik en welke bedragen? 

  • Voor een investering: maximaal € 25.000 
  • Voor een behoefte aan werkkapitaal: maximaal € 5.000 
  • Als bevordering van een contract van onbepaalde duur: maximaal € 6.000   

Het is mogelijk om deze opties met elkaar te combineren. 

Hoe kan ik een lening krijgen? 

  • Vanaf 2 november kan je de leningsaanvraag van je Activiteit indienen via een formulier dat beschikbaar is op je Smart-account, onder de categorie “Financiering”. Aarzel in afwachting niet om contact op te nemen met je adviesverlener om te bespreken wat je nodig hebt. 
  • Zodra je aanvraag is ingediend, wordt hij geanalyseerd door een financieringscomité dat je binnen de twee weken zal antwoorden. 
  • Om je aanvraag zo goed mogelijk te kunnen bestuderen, raden we je aan om elk onderdeel voor te bereiden zodat we zo goed mogelijk inzicht krijgen in het businessmodel van je Activiteit (bijvoorbeeld: kostenraming, liquiditeitsplan, aanbiedingen, beschrijving van investeringsmogelijkheden …). Je adviesverlener staat klaar om je te begeleiden. 

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met je adviesverlener voor meer informatie. 

4 replies on “Je activiteit hervatten en ontwikkelen, hoe financier je dat?”

Beste ,
Ik heb een paar vraagjes …..
1//
wie is hoofdelijk verantwoordelijk voor het opgenomen krediet ,
ben ik dat ten persoonlijke titel ?
is dat mijn activiteit ?
is dat de coöperatieve vennootschap Smart, de verenigde producties ?
2//
Als blijkt dat veel kredieten op vervaldag Niet terugbetaald worden ,
betekend dat dan dat : De Coöperatieve vennootschap Smart , De Verenigde Productie- hierdoor haar financiële balans en creditwaardigheid verminderd en daar een financiële kater ” aan overhoud waardoor activiteiten die een zeer ruime financiële buffer hebben hun geld niet langer verzekerd is tot opname?
3//
Kan ik een kaskrediet gebruiken als investering in een Website zonder dat deze website onder de licentie van de coöperatieve valt .
4//
Stel dat ik een investering aanvraag van 20.000 euro voor een groot kunstproject – bijvoorbeeld een kunst boot door mij te bouwen – die later kan gebruikt worden als tentoonstellingsruimte of Atelier – moet het volledige bedrag dan eind 2021 terugbetaald worden en is dit ( project – kunst ) later dan eigendom van de coöperatieve of van mijn activiteit of van mij persoonlijk in mijn naam ?

Alvast bedankt voor de feedback
Guido Vandenbroeck

Beste Guido, bedankt voor je interesse en je vragen. We raden je aan om hierover zeker contact op te nemen met je adviesverlener. Hij/zij heeft immers een beter inzicht in jouw activiteit en zal dan ook een nauwkeuriger antwoord kunnen geven. Alvast een fijne dag gewenst.

Ik ben met gestart met een dansschool te Brugge die ik oprichten sinds 4/10/20.
Momenteel heb ik drie ingeschreven leerlingen maar de huur van de dansstudio die ik huur op er maand kan ik van deze inkomsten net niet betalen.
Hoofdzaak voor mij is om zoveel mogelijk te adverteren door flyers te laten drukken en affishes en eventueel een betalende advertentie in de krant of dagblad van een dansmagazine ofzo.
Hiervoor heb ik momenteel geen budget.
Ik.heb een ééamszaak, maar ben wel ingeschreven bij smart sinds 4 jaar ongeveer
Kom ik hiervoor in aanmerking om een niet al te grote ken nog te kunnen ontvangen

Jeroen Hofmans

Beste Jeroen, bedankt voor je bericht. Voor de ontwikkeling van je activiteit en meer bepaald vragen in verband met financiering, raden we je aan om rechtstreeks contact op te nemen met je adviesverlener of het dichtstbijzijnde Smart-kantoor (https://smartbe.be/nl/nous-contacter/).
Als je bovendien je project meer zichtbaarheid wil geven, mag je het zeker delen in onze Facebookgroep Smart België, die speciaal voor onze leden is bestemd (https://www.facebook.com/groups/1999561406970736).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *