Genderevenwicht gezocht: oproep aan de vrouwen in de coöperatie

coöperatie

Tijdens de algemene vergadering in juni wordt de Raad van bestuur van SmartCoop gedeeltelijk vernieuwd. Een unieke kans om meer in te zetten op diversiteit en een evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten in onze coöperatie. Dames, de coöperatie heeft jullie nodig. Stel je nu kandidaat!

De statuten van de coöperatie zijn heel duidelijk: de Raad van bestuur (RvB) moet bestaan uit minstens 40% bestuursleden van het vrouwelijke geslacht en uit minstens 40% bestuursleden van het mannelijke geslacht. Die bepaling is niet gewoon een formaliteit, maar erkent het belang van diversiteit in de besluitvorming en het bestuur van onze coöperatie. Het is een goede gelegenheid voor vrouwen om hun competenties, ervaring en visie voor de toekomst van onze organisatie in de groep te gooien.

Als vennoten van de coöperatie Smart moeten we de diversiteit van onze maatschappij weerspiegelen en gendergelijkheid bevorderen. De participatie van vrouwen aan de Raad van bestuur moet beschouwd worden als een basisrecht. Het is een kans om actief bij te dragen aan het bestuur van onze coöperatie en onze stem te laten horen in de beslissingen die haar aanbelangen.

Als bestuurslid van Smart krijg je ruimte om een inclusief beleid te bevorderen, de belangen van vrouwen in onze organisatie te verdedigen en andere vrouwen te inspireren om leidinggevende functies te bekleden.

Nu de algemene vergadering en de vernieuwing van de RvB dichterbij komen, nodigen we dus alle vrouwen van de coöperatie Smart uit om deze kans met beide handen te grijpen, zich kandidaat te stellen en actief bij te dragen aan de toekomst van onze organisatie.

Laat ons samen van onze coöperatie een voorbeeld maken van diversiteit, inclusie en succes voor iedereen.

Samen kunnen we het verschil maken.

Meer info over de Raad van bestuur van de coöperatie, haar taken en huidige samenstelling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *