Toegelaten en verboden activiteiten | Nieuwe fase

Nieuws

Update van 10 mei op basis van het Ministerieel Besluit van 7 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

De onderstaande maatregelen zijn van toepassing van 8 mei tot en met 30 juni 2021.

Na de aankondiging van de Belgische regering van een aantal versoepelingen zetten we de geldende regels nog eens op een rijtje.

Telewerk is verplicht

Indien mogelijk is het verplicht om van thuis uit te werken voor alle werknemers en in alle ondernemingen. Werknemers die niet kunnen telewerken, moeten van hun werkgever een attest krijgen waaruit blijkt dat de aard van het werk hun aanwezigheid op kantoor rechtvaardigt. Als dat voor jou van toepassing is, neem dan zeker contact op met je adviesverlener.

Contactberoepen

 • Principe: enkel de ondernemingen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking, mogen openblijven.
 • Uitzonderingen: de volgende contactberoepen (of jobs waarbij het niet mogelijk is de afstand van 1,5m te garanderen) zijn toegelaten, mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake:
  • schoonheidssalons;
  • bemande zonnebanken;
  • bemande zonnecentra;
  • niet-medische pedicuresalons;
  • manicuresalons;
  • massagesalons;
  • kapperszaken;
  • barbiers, tatoeage- en piercingsalons;
  • de dienstverlening door fotografen;
  • rijopleidingen en rijexamens, enz. Het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het voleindigen en het vernieuwen van een licentie;
  • Alle contactberoepen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking (medische zorgen), zijn uiteraard wel toegelaten.

Het aanbieden van goederen en dienstverlening aan en in huis

 • Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden
  • Het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis is wel toegelaten.
 • Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten van welke aard ook zijn verboden
 • Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft:
  • de prestaties die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking (voornamelijk medische dienstverlening);
  • de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
  • de diensten voor haarverzorging.

De cultuur- en evenementensector

 • De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer:
 1. casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 2. wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, geautomatiseerde zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hamams;
 3. discotheken en dancings;
 4. feest- en receptiezalen;
 5. binnenspeeltuinen;
 6. bowlingzalen;
 7. kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten;
 8. handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 9. bioscopen;
 10. fitnesscentra;
 11. skipistes, langlaufpistes en skicentra;
 • De volgende inrichtingen mogen uitzonderlijk openblijven:
 1. buitenspeeltuinen;
 2. musea;
 3. buitengedeelten van attractieparken en natuurparken, dierentuinen en dierenparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 4. zwembaden, met uitzondering van de recreatieve gedeelten en subtropische zwembaden;
 5. bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 6. gebouwen voor erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 7. de buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 8. overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dat enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 9. de niet in dit lid bedoelde culturele plaatsen, maar enkel voor:

– groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse  activiteiten van het leerplichtonderwijs;

– stages en activiteiten, met naleving van de regels voorzien in artikel 18;

10. de niet in dit lid bedoelde sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:

– groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse  activiteiten van het leerplichtonderwijs;

– sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid, met naleving van de regels voorzien in artikel 18;

– trainingen van professionele sporters;

– professionele wedstrijden;

– andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen;

11. De privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis. In alle gevallen die bedoeld zijn in deze alinea, moeten de minimale afstandsregels gerespecteerd worden en moet er beschermingsmateriaal ter beschikking gesteld worden.

12. De buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover ze door professionelen worden georganiseerd;

13. De open terrassen van de feest- en receptiezalen;

14. De buitengedeelten van handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.

 • Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden.
  • Het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis is toegelaten.
 • Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft:
  • Dienstverlening die noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (voornamelijk medische dienstverlening)
  • Dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
 • Recepties en banketten na elk type ceremonie (huwelijk, begrafenis enz.) zijn verboden.

Meer informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Winkels

 • Winkels zijn open.
 • Je mag met maximum één extra persoon winkelen. Dit moet een persoon zijn waarmee je samenwoont.
 • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
 • Je mag maximum 30 minuten winkelen.
 • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 • Heb je een winkel? Lees hier de gids van de FOD Economie.
 • Wekelijkse markten vinden plaats.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
 • Je mag geen alcohol kopen na 20 uur ’s avonds.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn gesloten, behalve voor het aanbieden van afhaalmaaltijden of de levering van maaltijden en dranken aan huis tot 22 uur ’s avonds.

De terrassen van cafés en restaurants mogen geopend zijn mits respect van de geldende protocollen

Samenscholingen van personen

 • Principe: Samenscholingen van meer dan tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, zijn verboden. Leden van hetzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.
 • Uitzonderingen: Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten, mits naleving van de veiligheidsregels:
 1. Begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, voor zover deze georganiseerd worden zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;

2. Burgerlijke huwelijken, erediensten en gelijkaardige niet-confessionele activiteiten, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn en desgevallend voldoen aan de geldende protocollen;

 • Een maximum van 25 personen, de begeleiders niet meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de veiligheidsregels.
  Een maximum van 10 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen die buiten worden georganiseerd, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in artikel 18.
 • Eenieder mag deelnemen aan professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen. Deze wedstrijden en trainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek, mits toelating van de bevoegde gemeentelijke
  Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.
 • Een zittend publiek van maximum 50 personen mag evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden bijwonen voor zover deze door professionelen georganiseerd zijn en voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 8, § 1, derde lid en in het toepasselijke protocol, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16.
 • Een publiek van maximum 50 personen mag handelsbeurzen, met inbegrip van salons, bijwonen overeenkomstig de regels voorzien in artikel 5, met uitzondering van de bepaling onder 3°, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16.
 • Professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen in het kader van een huishouden of van groepen van maximaal 10 personen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden, georganiseerd door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg of geestelijke gezondheidszorg, zijn toegelaten mits deze activiteiten in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd.

Reizen naar het buitenland

Reizen is mogelijk, maar wordt afgeraden. Als je om professionele redenen toch naar het buitenland moet, breng je adviesverlener daar dan ten laatste 24 uur op voorhand van op de hoogte zodat die de nodige administratieve stappen kan ondernemen.

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Als werkgever zien we erop toe dat alle richtlijnen goed worden toegepast, en we willen jullie dan ook vragen:

 • om de aanbevelingen en verplichtingen na te leven wanneer je terugkomt van een reis naar het buitenland, ongeacht de reden van je reis. De kleurencodes per land en de betrokken procedures kan je raadplegen op de site van de regering https://diplomatie.belgium.be/nl
 • om te blijven telewerken voor zover dat mogelijk is; 
 • om de afstandsregels en gezondheidsrichtlijnen te blijven respecteren. 
 • Als je activiteit uitdrukkelijk toegelaten is en je daarvoor met derden in contact komt: 
  • let er dan op dat de aanbevelingen wat betreft de afstand tussen personen (minstens 1,5 meter) en de circulatiestroom van personen nageleefd worden; 
  • zorg er dan voor dat je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. 

Om de aanschaf van PBM te bevorderen, zal de aankoop van dit type goederen als een gerechtvaardigde onkost beschouwd worden.

Als het niet mogelijk is om tijdens je prestaties de voorwaarden voor de hervatting van een beroep na te leven, willen we je vragen om contact op te nemen met  je adviesverlener, die samen met jou de beste opties zal bekijken.

Als aanvulling op de generieke gids raden we je ten slotte ook aan de verschillende sectorgidsen en protocollen te lezen om de hervatting van je activiteit beter voor te bereiden:

Audiovisuele producties 
Onderwijs en vorming 
Publieke thermen en sauna’s 
Horeca 
Winkels  
Sportactiviteiten 
Cultuur 
Cultuur  Cultureel erfgoed en musea 
Podiumkunsten 
Evenementensector  
Jeugdactiviteiten met en zonder overnachting 
Kapperszaken en schoonheidsspecialisten 
Contactberoepen 

Andere sectorgidsen 

Onze  Smart-kantoren 

Door de tijdelijke werkloosheid van onze teams, de vakanties en de gezondheidsrichtlijnen die nog steeds gelden, hebben we onze organisatie moeten aanpassen. 

Heb je vragen? Onze adviesverleners zijn beschikbaar via e-mail of telefoon. 

Bovendien zijn er onlineinfosessies beschikbaar mits inschrijving via de site smartbe.be. 

Onze coworkingruimte “de KOP in Brussel is opnieuw gesloten.  

Bedankt iedereen voor jullie steun, die ons elke dag weer de moed geeft om hard te werken aan de dienstverlening voor alle leden en vennoten. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *