Hervatting van de activiteiten | Nieuwe fase

Nieuws

[Update 25/11/20]

Na de aankondigingen van de Belgische regering die tot een gedeeltelijke lockdown hebben geleid, zetten we de geldende regels nog eens op een rijtje.

Telewerk is verplicht

In de mate van het mogelijke is telewerk verplicht voor alle werknemers en in alle ondernemingen. Werknemers die niet kunnen thuis werken, moeten van hun werkgever een attest krijgen waaruit blijkt dat hun aanwezigheid op het werk gerechtvaardigd is. Als dat voor jou van toepassing is, neem dan zeker contact op met je adviesverlener.

Verboden activiteiten

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen mogen ondernemingen enkel openblijven als ze noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. Daardoor zijn tal van activiteiten verboden en moeten verschillende bedrijven de deuren sluiten. Een paar voorbeelden:

 • De horeca: bars, cafés, restaurants … moeten sluiten;
 • Contactberoepen: kapsalons, tatoeagesalons, schoonheidssalons, massagesalons, manicure … zijn gesloten. Dit is niet van toepassing voor de medische beroepen;
 • Culturele huizen, feestzalen en recreatieve ruimten zijn gesloten: theaterzalen, bioscopen, musea, feestzalen, discotheken …
 • Sport: sportlessen zijn verboden, behalve voor kinderen jonger dan 13 jaar (zowel buiten als binnen) of voor amateursporters van 13 jaar en ouder (enkel buiten en mits bepaalde voorwaarden);
 • Recepties en banketten na elk type ceremonie (huwelijk, begrafenis enz.) zijn verboden.

Meer informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl/

NEW !!

De epidemiologische situatie varieert tussen de verschillende gemeentes van het land. Lokale autoriteiten hebben het recht om in te grijpen mocht er een coronahaard uitbreken op hun grondgebied. De burgemeesters mogen gradueel maatregelen invoeren in hun gemeente: dit kan gaan van de sluiting van een enkele vestiging, over een lokale lockdown tot andere restricties (zoals in de stad Antwerpen). Informeer je over de lokale situatie alvorens een prestatie op te starten.

In die zin publiceerde de regering een Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. We raden je aan de gids door te nemen om je beroepsactiviteit goed te kunnen hervatten.
Als werkgever zien we erop toe dat de gids goed wordt toegepast, en we willen jullie dan ook vragen:

 • om de richtlijnen en verplichtingen na te leven bij je terugkeer van een buitenlandse reis, ongeacht de reden ervan. Om de kleur per land en de desbetreffende procedures te raadplegen, kan je terecht op de website van de regering: https://diplomatie.belgium.be/nl;
 • om te blijven telewerken voor zover dat mogelijk is; 
 • om de afstandsregels en gezondheidsrichtlijnen te blijven respecteren. 
 • Als je voor je Activiteit in contact komt met derden: 
  • let er dan op dat de aanbevelingen wat betreft de afstand tussen personen (minstens 1,5 meter) en de circulatiestroom van personen nageleefd worden; 
  • zorg er dan voor dat je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. 

Om de aanschaf van PBM te bevorderen, zal de aankoop van dit type goederen als een gerechtvaardigde onkost beschouwd worden.
Als het niet mogelijk is om tijdens je prestaties de voorwaarden voor de hervatting van een beroep na te leven, willen we je vragen om contact op te nemen met de coöperatie via je adviesverlener, die samen met jou de beste opties zal bekijken.

Als aanvulling op de generieke gids raden we je ten slotte ook aan de verschillende sectorgidsen en protocollen te lezen om de hervatting van je activiteit beter voor te bereiden:

Audiovisuele producties 
Onderwijs en vorming 
Publieke thermen en sauna’s 
Horeca 
Winkels  
Sportactiviteiten 
Cultuur 
Cultuur  Cultureel erfgoed en musea 
Podiumkunsten 
Evenementensector  
Jeugdactiviteiten met en zonder overnachting 
Kapperszaken en schoonheidsspecialisten 
Contactberoepen 

Andere sectorgidsen 

Onze  Smart-kantoren 

Door de tijdelijke werkloosheid van onze teams, de vakanties en de gezondheidsrichtlijnen die nog steeds gelden, hebben we onze organisatie moeten aanpassen. 

Heb je vragen? Onze adviesverleners zijn beschikbaar via e-mail of telefoon. 

Bovendien zijn er onlineinfosessies beschikbaar mits inschrijving via de site smartbe.be. 

Onze coworkingruimte “de KOP in Brussel is opnieuw gesloten.  

Bedankt iedereen voor jullie steun, die ons elke dag weer de moed geeft om hard te werken aan de dienstverlening voor alle leden en vennoten. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *