Het documentatiecentrum laat u lezen …:

De wereld onder de loep

In deze rubriek vindt u aanwinsten van het documentatiecentrum van Smart, gevestigd in onze kantoren in Brussel.

Drie interessante  boeken die in verband staan met de onderwerpen van twee van de werkgroepen van Smart In Progress 2020-2021 .

De (enkel Franstalige) werkgroep ‘Denken en handelen voor gendergelijkheid’ stelt zich tot doel na te denken over gendergelijkheid op het niveau van de Smart-coöperanten.

Over het onderwerp “…komaf maken met het seksisme in de sociale en solidaire economie…”  is in 2019 een ‘manifest’ verschenen, geschreven door een collectief vrouwen en gecoördineerd door Catherine Bodet. Het voorwoord is van Nadine Richez-Battesti :

Fabriquer l’égalité : Manifeste pour en finir avec le sexisme dans l’économie sociale et solidaire  

« …. Dit manifest wijst op het voortbestaan van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de sociale en solidaire economie, ook al is deze sector normaal gevoelig voor de waarden gelijkheid en solidariteit. Het behandelt de verschillende kwesties die inherent zijn aan deze ongelijkheden, zoals wederzijdse ondersteuning, intersectionaliteit of de verdeling van macht.  Dit document wil de bewustwording vergroten, een bezinning over deze kwesties op gang te brengen en concrete instrumenten voor te stellen. …..

Uittreksels zijn hier beschikbaar!

Meer informatie:  https://www.librairie-sciencespo.fr/livre/9782708246249-fabriquer-l-egalite-manifeste-pour-en-finir-avec-le-sexisme-dans-l-economie-sociale-et-solidaire-catherine-bodet-collectif/

 

De andere twee boeken  hebben te maken met de doelstellingen van twee andere werkgroepen: Nieuwe vooruitzichten na de gezondheidscrisis .

In die groepen wordt nagedacht over wat de huidige gezondheidscrisis ons geleerd heeft en wat we samen willen doen om weer vooruit te gaan, weerbaarder te worden, onze praktijken te veranderen en misschien zelfs op een andere manier samen te werken.

In de tweede, herziene druk van zijn boek, De limieten van de markt: De slinger tussen overheid en kapitalisme , een ‘nieuwe editie na corona’, geeft topeconoom Paul De Grauwe een antwoord op  twee zeer actuele vragen:

Is onze economie gedoemd om eeuwig te slingeren tussen een op hol slaande vrije markt en een overmoedige overheid?   En zorgt de coronacrisis voor een nieuw keerpunt in de machtsverhouding tussen beide?

Lees hier meer:   https://www.lannoo.be/nl/de-limieten-van-de-markt-0

 

“ L’entreaide : L’autre loi de la jungle” . De auteurs Pablo Servigne en Gauthier Chapelle reiken een andere manier aan van samenwerken, door anders over de economie na te denken:   niet langer concurrentie beschouwen als noodzakelijke basis van het economisch model, maar juist samenwerking als de basis van een economie voor het algemeen welzijn.  Dit boek, dat wederzijdse ondersteuning, ‘de ’andere wet van de jungle’ noemt, toont aan dat coöpereren een even wijdverbreid en doeltreffend mechanisme is als concurreren.

Meer informatie:   http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_Entraide-566-1-1-0-1.html

 

Meer (Franstalige) analyses over het onderwerp : les Analyses de l’Education Permanente

Crise sanitaire et réponses solidaires – La COVID 19 et le monde du travail

Reproduction de la nature, Covid 19 et transition écologique

Penser la pandémie, la catégorie de la reproduction sociale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *