Internationale novembermaand in Brussel

Nieuws

In november organiseerde Smart in Brussel een seminarie met alle Europese partners. Het doel? Praten over de realiteit van de leden en de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben, en ervaringen uitwisselen over onze praktijken om ze te doen evolueren. Een terugblik op de driedaagse ontmoeting.

Smart Europa kwam bijeen op 22, 23 en 24 november. Rond de tafel zaten Italië, Spanje, Oostenrijk, Zweden, Nederland en België. Ze hadden het over de factoren die alle leden met elkaar verbinden en de contrasten die hen maakt tot wie ze zijn. Hun ambitie om het parcours van de leden veilig te stellen, is nog niet veranderd. Integendeel, sinds de coronapandemie is ze alleen maar sterker geworden.

Over de drie dagen werden vijf workshops georganiseerd.

In de eerste workshop werd een stand van zaken opgemaakt over de vooruitgang van het Smart-project per land: wat zijn de realisaties van 2021? Welke punten vereisen bijzondere aandacht? Werden de doelstellingen op het vlak van financiën en dienstverlening aan de leden bereikt?

Tijdens de tweede workshop was het de bedoeling een Europees charter op te stellen over de raakpunten en eventuele verschillen tussen de verschillende projecten. De uitdaging bestond erin een gemeenschappelijke basis van diensten/waarden te bepalen, waarop elk Smart-project zich moet afstemmen. Deze workshop bood ook de gelegenheid om te vergelijken welke impact elk project op de individuele en collectieve bescherming en autonomie had.

In de drie resterende workshops werden nog de volgende aspecten belicht:

  • Wat de tools betreft: sommige landen hebben lokale hulp gekregen om hun diensten te digitaliseren. Uit de analyse van die projecten en de eerste realisaties blijkt dat het mogelijk is het design op een gelijkaardige manier aan te pakken en zo ook de interfaces voor de gebruikers van alle landen te harmoniseren;
  • Er werden werkpistes bepaald op het vlak van opleidingen en loopbanen: gemeenschappelijke (en internationale) opleidingen voor de adviesverleners, de salarisregeling voor de vaste medewerkers enz.
  • Ten slotte kwamen er tal van gemeenschappelijke projecten bij, over de terbeschikkingstelling van informatie aan de leden, mobiliteit, of de internationale terugvordering van schulden (door te steunen op de terugvorderingsdiensten per land).

Dit seminarie was perfect om elkaar beter te leren kennen en het is dan ook de bedoeling het elk jaar te organiseren. De ‘oplossing’ Smart wordt immers door haar initiatiefnemers van projecten als universeel beschouwd, maar moet zich eerst en vooral ontwikkelen in overeenstemming met de specifieke culturele en wettelijke kenmerken eigen aan elk land.

Smart België zal dus met haar verschillende partners blijven werken aan hun gemeenschappelijke ambitie: ervoor zorgen dat de leden in de best mogelijke omstandigheden kunnen groeien.

“Dit is het eerste seminarie waarop ik voelde dat we echt een groep zijn. Dat bleek uit de kwaliteit van de gesprekken, zowel op formele als informele momenten”, Donato Nubile – CEO Smart Italië

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *